Vaaliohje ja lomakkeet

Tällä sivulta löytyvät valtuustovaalin ohjeet ja ehdokasasettelun lomakkeet. Ehdokkaaksi voi asettua 18.9. saakka, mihin mennessä ehdokas-, vaaliliitto- ja vaalirengasilmoitukset on jätettävä vaalilautakunnalle. Lomakkeet lähetetään liiton toimistoon postitse.

Yleistä

Hammaslääkäriliiton jäsenet valitsevat valtuuston vaalilla joka neljäs vuosi. Valtuustossa on 40 jäsentä, joista 36 varsinaista jäsentä ja 4 opiskelijajäsentä. Valtuusto valitaan nelivuotiskaudeksi 2021–2024.

Valtuusto on liiton ylin päättävä elin ja se varmistaa jäsenten mielipiteen kuulumisen liiton päätöksenteossa. Valtuusto päättää liiton toiminnan suunnasta ja edunvalvonnan linjauksista tulevaisuuteen. Valtuusto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa kevät- ja syyskokoukseen. Kokoukset ovat yleensä kaksipäiväisiä.  

Äänioikeus ja vaalikelpoisuus  

  • Jäsen voi nyt asettua ehdolle, kun häntä tukee yksi liiton jäsen. Tämä toimii myös ehdokkaan vaaliasiamiehenä.  Vaaliasiamiehen tehtävänä on huolehtia vaaliasiakirjojen laatimisesta ja tukea ehdokasta vaalityössä.
  • Äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat 20.8.2020 mennessä varsinaiseksi jäseneksi tai opiskelijajäseneksi hyväksytyt liiton jäsenet.
  • Muista liittyä liiton varsinaiseksi jäseneksi tai opiskelijajäseneksi tätä ennen, jotta voit asettua ehdolle ja äänestää. Liiton hallitus hyväksyy uusia jäseniä kokouksessaan 14.8. Jäsenhakemus tulee lähettää viimeistään ennen 14.8. pidettävää kokousta, jotta jäsenyys voidaan vahvistaa vaaliluetteloon.

Vaalipiirit ja valtuutettujen valinta

  • Manner-Suomen vaalipiiristä valitaan 35 valtuutettua. Mannervaalipiirissä äänioikeutetut saavat äänestää ketä tahansa vaalipiirin ehdokasta.
  • Ahvenanmaan vaalipiiristä valitaan yksi valtuutettu. 
  • Opiskelijavaltuutettuja valitaan neljä, yksi jokaiselta yliopistopaikkakunnalta (Helsinki, Kuopio, Oulu, Turku). Opiskelijajäsenet äänestävät opiskelijaehdokkaita.
  • Ehdokkaaksi saa asettua siinä vaalipiirissä, jossa itse äänestää.
  • Ehdokkaiden kannattaa muodostaa vaaliliittoja ja -renkaita oman ryhmän läpimenoa tukemaan.  Vaaliliittojen ja –renkaiden muodostamisessa kannattaa sopia esimerkiksi oman alueen tai samoja etuja ajavien ehdokkaiden kanssa. 

Äänestäminen

  • Äänestäminen tapahtuu sähköisesti. Linkki erilliselle äänestyssivulle ja ohjeet äänestämistä varten tulevat vaalisivuille ennen äänestysajan alkua. Sähköisen vaalin äänestysaika on 19.10.–10.11.2020. Vaalin tulos on selvillä 11.11.2020.
  • Ehdokasesittelyt ovat vaalisivuilla ja ne julkaistaan 30.10. ilmestyvässä Hammaslääkärilehdessä (nro 12/2020). Äänioikeutetuille postitetaan muistutuskortti vaalin alkaessa.

Ehdokkaaksi asettuminen

Ehdokkaaksi voi asettua liiton äänioikeutettu jäsen. Ehdokkaaksi haluava jäsen tarvitsee oman vaaliasiamiehen, jonka pitää olla myös äänioikeutettu jäsen. Vaaliasiamiehen tehtävänä on huolehtia vaaliasiakirjojen laatimisesta ja tukea ehdokasta vaalityössä.

Ilmoitus ehdokkuudesta

Ehdokkaaksi asettumisesta tehdään kirjallinen ehdokasilmoitus, jonka vaaliasiamies allekirjoittaa. Ehdokasilmoituksessa saa olla vain yksi ehdokas. Ilmoituksessa tulee olla ehdokkaan kirjallinen suostumus. Vaaliasiamies saa asettaa ehdolle yhden ehdokkaan, eikä hän saa asettaa itseään ehdolle. Ehdokkaan vaaliasiamies voi toimia myös vaaliliiton ja -renkaan asiamiehenä.

Vaaliliiton ja vaalirenkaan perustaminen

Ehdokkaan kannattaa liittyä vaaliliittoon, joka kokoaa yhteisen äänipotin ehdokkaiden taakse, ja näin läpimeno on helpompaa.

Vaaliliitto ja vaaliliittoilmoitus

Kahdella tai useammalla ehdokkaalla on oikeus perustaa vaaliliitto vaalipiirinsä alueella. Vaaliliitto perustetaan ja siihen liitytään kirjallisesti ilmoittamalla siitä vaaliliittoilmoituksella, jonka ehdokkaan vaaliasiamies allekirjoittaa. Vaaliliitolla tulee olla asiamies, joka on liiton äänioikeutettu jäsen.

Vaaliliitto voi päättää ehdokkaiden järjestyksen vaaliliiton sisällä. Vaaliliiton asiamiehen tulee ilmoittaa siitä vaaliliittoilmoituksessa. Jos järjestystä ei ilmoiteta, ehdokkaat laitetaan aakkosjärjestykseen. Vaaliasiamiehille lähetetään liiton toimistosta sähköpostitse tieto, ketkä jäsenet kuuluvat kyseiseen vaaliliittoon. Näin varmistetaan, että vaaliliiton ehdokkaista on yhteisymmärrys.

Vaaliliiton tunnus

Kullakin vaaliliitolla tulee olla yhteinen tunnus, joka kertoo vaaliliiton yhteisestä intressistä. Tunnus on mainittava vaaliliittoilmoituksessa.

Vaalirengas ja vaalirengasilmoitus

Vaalirengas on vaaliliittojen tai ehdokkaiden yhteenliittymä. Vaalirenkaan tavoitteena on parantaa siihen kuuluvien vaaliliittojen tai ehdokkaiden asemaa verrattuna siihen, jos ne olisivat vaalissa itsenäisesti. Vaalirenkaalla tulee olla asiamies, joka on liiton äänioikeutettu jäsen.

Vaalirenkaan voi perustaa kaksi tai useampi vaaliliitto sekä vaaliliitto ja ehdokkaat. Vaalirenkaassa voi olla enintään kaksi kertaa se määrä ehdokkaita kuin vaalissa on valittavia.

Käytännössä äänestysaluejaon huomioiden tämä tarkoittaa sitä, että suurin vaalirengas mannervaalipiirissä voi käsittää 70 ehdokasta, Ahvenanmaan vaalipiirissä 2 ehdokasta ja opiskelijoiden vaalipiirissä 8 ehdokasta.

Vaalirengas perustetaan ja siihen liitytään kirjallisesti ilmoittamalla siitä vaalirengasilmoituksella, jonka vaaliliittojen tai ehdokkaiden asiamiehet allekirjoittavat. Ilmoituksessa tulee mainita vaaliliittojen/ ehdokkaiden tunnukset ja nimet siinä järjestyksessä, jossa vaalirengas haluaa ottaa ne ehdokasluetteloon. Järjestyksen ilmoittaa vaalirenkaan asiamies.

Vaalirenkaan tunnus

Vaalirenkaalla on oltava tunnus, joka on mainittava vaalirengasilmoituksessa.

Vaaliasiakirjojen toimittaminen vaalilautakunnalle 18.9.2020 mennessä

Kaikki vaaleihin liittyvät asiakirjat toimitetaan postitse Suomen Hammaslääkäriliittoon vaalilautakunnalle osoitteella: Malminkatu 30, 00100 Helsinki. Myöhästyneitä tai puutteellisia asiakirjoja ei huomioida. Asiakirjoja ei voi toimittaa sähköpostilla.

Lisätietoja ehdokasasettelusta liiton toimistosta:

 

 

 

1
Ehdokasasettelun ohjeet

Tällä sivulla on ehdokasasettelun ohje sekä vaalilomakkeet suomeksi ja ruotsiksi tulostusta varten. Virallinen vaali-info ja ehdokasasettelun lomakkeet julkaistaan 21.8. ilmestyvässä Hammaslääkärilehdessä (nro 9/20). Vaalin aikataulu löytyy tästä.

Custom addthis block