Työmarkkinatutkimukset

Hammaslääkäriliiton vuosittainen työmarkkinatutkimus (TMT) tuottaa tietoa hammaslääkärien työajoista, palkoista, terveyskeskusten hoitojärjestelyjen toimivuudesta, yksityisen sektorin potilasmääristä ja täydennyskoulutuksesta. Tutkimus selvittää myös ammatinharjoittajien työolosuhteita ja tuloja.

TMT 2018: Jatkuvuutta ja muutosta

Hammaslääkäriliitto seuraa työmarkkinatutkimusten avulla hammaslääkärien työmarkkinoilla ja ammattikunnassa tapahtuvia muutoksia. Keskeisiä seurannan kohteita ovat työskentelypaikat, työajat, tulot, täydennyskoulutuksen määrä, potilasmäärien muutokset yksityisellä sektorilla, kokemukset hoitojärjestelyjen toimivuudesta terveyskeskuksissa ja ammattikunnan yhtenäisyys.

Huhtikuussa 2018 toteutetun kyselyn mukaan hammaslääkärien päätoimista puolet (50 %) työskentelee edelleen terveyskeskuksissa. Tämän jälkeen yleisimmät työskentelymuodot olivat toimia yksityisellä sektorilla ammatinharjoittajana joko vuokralla (14 %) tai itsenäisessä asemassa (13 %). Neljänneksi yleisintä oli työskentely yksityisellä sektorilla työsuhteessa itsenäisessä asemassa (10 %). Aikasarjasta havaitaan, että nyt ensimmäistä kertaa vuokralla työskenteleviä ammatinharjoittajia oli enemmän kuin itsenäisiä ammatinharjoittajia.

Työmarkkinatutkimukseen vastasi 1 350 hammaslääkäriä (vastausprosentti 32).

Katso kooste vuoden 2018 Työmarkkinatutkimuksen tuloksista.

Lisätietoa: erikoistutkija Jaakko Koivumäki, jaakko.koivumaki@hammaslaakariliitto.fi 

TMT tehdään joka vuosi

Hammaslääkäriliiton työmarkkinatutkimus (TMT) tehdään joka vuosi maalis-huhtikuussa. Tutkimus kartuttaa aikasarja-aineistoa hammaslääkärien työmarkkinoiden kehityksestä.

Kyselylomake lähetetään kaikille työelämässä oleville liiton jäsenille sähköpostitse. Tulokset julkaistaan liiton sivuilla ja Hammaslääkärilehdessä.

Tulokset tarjoavat vertailutietoa hammaslääkärin työoloista eri sektoreilla ja erilaisilla työpaikoilla.

Tutkimus palvelee liiton edunvalvontaa ja yksittäisen jäsenen tiedontarpeita muuttuvassa työelämässä.

Tutkimus tehdään läpinäkyvästi ja tieteellisen tutkimuksen periaatteita noudattaen. Tulokset on tarkoitettu myös medialle, terveydenhuollon tutkijoille ja liiton muille sidosryhmille.

Custom addthis block