Työmarkkinatutkimukset

Hammaslääkäriliiton vuosittainen työmarkkinatutkimus (TMT) tuottaa seurantatietoa hammaslääkärien työajoista, palkoista, yrittäjätuloista, täydennyskoulutuspäivistä, terveyskeskusten hoitojärjestelyistä ja yksityisen sektorin potilasmääristä. Kyselyssä on mukana myös vaihtuvia teemoja.

TMT 2019 Yksityishammaslääkärien potilaspulaan helpotusta, terveyskeskusten tuska syvenee

Huhtikuussa 2019 toteutetun kyselyn tulokset kertovat, että yleisellä tasolla hammaslääkärien työmarkkinat näyttäytyvät melko vakailta. Työpanos (tehtyjen työtuntien keskiarvo) on pysynyt ennallaan ja ansioiden kehitys on linjassa yleisen ansiokehityksen kanssa.

Vuoteen 2018 verrattuna oli potilasmääräänsä liian pienenä pitävien yksityishammaslääkärien osuus pudonnut neljä prosenttiyksikköä ollen nyt 24 %. Terveyskeskuksissa potilaista ei ole pulaa, vaan tilanne on päinvastainen. Terveyskeskuksissa työskentelevistä hammaslääkäräistä vain 19 % oli sitä mieltä, että yksittäisten potilaiden hoitovälit pysyvät riittävän lyhyinä. Tilanne oli huonontunut vuoteen 2018 verrattuna, jolloin tätä mieltä oli 24 % vastaajista.

Uusi teknologiaseuranta mukaan tutkimukseen

Työmarkkinatutkimuksen uutena kysymyksenä tiedusteltiin ensimmäistä kertaa alan kärkiteknologioiden käytöstä. Kysytyt asiat vaihtelivat suuskannereista bioaktiivisten materiaalien käyttöön ja robotiikan hyödyntämiseen. Tällä hetkellä monien teknologioiden käyttö on vielä lapsenkengissä. On kuitenkin tärkeää seurata ja ennakoida, mitkä teknologiat lähtevät valtavirtaistumaan ja miten ne tulevat muuttamaan hammaslääkärien työtä ja työmarkkinoita.

Työmarkkinatutkimukseen vastasi 1 209 hammaslääkäriä (vastausprosentti 28).

Katso kooste vuoden 2019 Työmarkkinatutkimuksen tuloksista.

Lisätietoa: erikoistutkija Jaakko Koivumäki, jaakko.koivumaki@hammaslaakariliitto.fi 

1
TMT tehdään joka vuosi

Hammaslääkäriliiton työmarkkinatutkimus (TMT) tehdään joka vuosi maalis-huhtikuussa. Tutkimus kartuttaa aikasarja-aineistoa hammaslääkärien työmarkkinoiden kehityksestä.

Kyselylomake lähetetään kaikille työelämässä oleville liiton jäsenille sähköpostitse. Tulokset julkaistaan liiton sivuilla ja Hammaslääkärilehdessä.

Tulokset tarjoavat vertailutietoa hammaslääkärin työoloista eri sektoreilla ja erilaisilla työpaikoilla.

Tutkimus palvelee liiton edunvalvontaa ja yksittäisen jäsenen tiedontarpeita muuttuvassa työelämässä. Tulokset on tarkoitettu myös medialle, terveydenhuollon tutkijoille ja liiton muille sidosryhmille.

Custom addthis block