Työmarkkinatutkimukset

Hammaslääkäriliiton vuosittainen työmarkkinatutkimus (TMT) tuottaa seurantatietoa hammaslääkärien työajoista, palkoista, yrittäjätuloista, täydennyskoulutuspäivistä, terveyskeskusten hoitojärjestelyistä ja yksityisen sektorin potilasmääristä. Kyselyssä on mukana myös vaihtuvia teemoja.

TMT 2022: Perhevapaat ja osa-aikatyö yleistyivät, mutta työssä olevien kokonaistyöaika piteni

Työmarkkinatutkimuksessa tiedusteltiin vastaajien tilannetta maaliskuussa 2022. Vastaajista 89 % ilmoitti olleensa työssä ja 3 % kokoaikaisella eläkkeellä mutta tehneensä töitä. Loput 8 % olivat eri syistä pois työstä, vaikka kuuluivat Hammaslääkäriliiton jäsenrekisterin mukaan hammaslääkärityövoimapotentiaaliin joko ikänsä (alle 63 vuotta) tai ilmoittamansa statuksen perusteella. Suurin yksittäinen syy poissaoloon oli perhevapaa, jolla oli 4 % vastaajista.

Vuotta aiemmin tehdyssä työmarkkinatutkimuksessa työssä oli 91 % ja kokoaikaisella eläkkeellä työskennelleitä 2 % vastaajista, eli yhteensä 7 % vastaajista oli pois työstä. Perhevapaalla oli 3 %. Koronapandemiaa ennen tehdyssä työmarkkinatutkimuksessa vuonna 2019 vastaavat luvut olivat 93 % (työssä), 2 % (työssä kokoaikaisella eläkkeellä) ja 5 % (pois työstä, 2 % perhevapaalla). Vaikka muutokset mahtuvat suurelta osin tilastollisiin virhemarginaaleihin, saa niistä kuitenkin jonkinlaista tukea hypoteesillemme siitä, että korona-ajan kuormitus on lisännyt halukkuutta esimerkiksi olla hieman suunniteltua pidemmän ajan perhevapaalla. Eläkeaikeiden aikaistumiselle ei työmarkkinatutkimuksesta saa vahvistusta, mutta myös tätä on uskoaksemme jonkin verran tapahtunut.

Valtaosa kuitenkin teki hammaslääkärin töitä tutkimuskuukautena. Tämän ryhmän osalta havaitsemme osa-aikatyön yleistymistä. 34 % teki päätyötään osa-aikaisesti, kun vuonna 2021 osuus oli 33 % ja ennen koronaa (2019) 28 %. Tässä kohtaa päättelyyn tuo huomattavaa lisäarvoa se, että kysymme työmarkkinnatutkimuksissa tarkemmin työviikon pituudesta ja mahdollisista sivutöistä. Osa-aikatyön yleistyminen ei nimittäin näytä merkinneen vapaa-ajan lisääntymistä, vaan pikemminkin päinvastoin: työssä olevien hammaslääkärien yhteenlaskettu keskimääräinen kokonaistyöaika nousi 36 tunnista 37 tuntiin, millä tasolla se oli ennen koronaa vuonna 2019. Osa-aikatyön ensisijaiset syyt saattavat liittyä hammaslääkäriprofession harjoittamisen mielekkyyden lisäämiseen hakemalla vaihtelua työnkuvaan sivutoimista, johin nyt käytetään työmarkkinatutkimuksen mukaan aiempaa enemmän työtunteja.

Vuoden 2022 Työmarkkinatutkimus toteutettiin 30.3.–26.4.2022. Tutkimukseen vastasi yhteensä 1 262 hammaslääkäriä (vastausprosentti 31 %).
 

Lisätietoa: erikoistutkija Jaakko Koivumäki, jaakko.koivumaki@hammaslaakariliitto.fi 

1
TMT tehdään joka vuosi

Hammaslääkäriliiton työmarkkinatutkimus (TMT) tehdään joka vuosi maalis-huhtikuussa. Kyselylomake lähetetään kaikille työelämässä oleville liiton jäsenille sähköpostitse. Tulokset julkaistaan liiton sivuilla ja Hammaslääkärilehdessä.

Custom addthis block