Muut tutkimukset

Nuori Hammaslääkäri -tutkimukset

 • Selvittää vastavalmistuneiden työelämään sijoittumista, urasuunnitelmia ja arvoja.
 • Pääkohderyhmänä viimeisen kolmen vuoden aikana valmistuneet hammaslääkärit.
 • Keskeisiä teemoja ovat nuorten hammaslääkärien arviot koulutuksen antamista valmiuksista ja työllistymisestä.
 • Tuloksia hyödynnetään myös hammaslääketieteen opinto-ohjelmien kehittämisessä.
 • Tutkimus tehdään joka kolmas vuosi yhteistyössä yliopistojen hammaslääketieteen laitosten ja palvelujärjestelmän kanssa.

Hammaslääketieteen opiskelijoiden hyvinvointi ja tulevaisuuden suunnitelmat -kyselytutkimukset

 • Selvittää hammaslääketieteen opiskelijoiden hyvinvointia, opintojen kuormitustekijöitä ja urasuunnitelmia.
 • Toteutetaan yhteistyössä opiskelijajärjestöjen kanssa 2-3 vuoden välein.
 • Tehty vuosina 2011, 2013 ja 2016. Vuonna 2018 tehtiin hyvinvointikysely 2. ja 3. vuosikurssin opiskelijoille.
 • Tuloksia löytyy jäsensivuilta.

Työhyvinvointitutkimukset

 • Hammaslääkärien työhyvinvointia on seurattu vuodesta 2003.
 • Vuonna 2019 tehtiin viides seurantatutkimus.
 • Tulokset edustavat suomalaisia eri-ikäisiä ja eri sektoreilla työskenteleviä hammaslääkäreitä.
 • Työhyvinvointitutkimusten toteutuksesta on vastannut Työterveyslaitos. 

Yksittäisiä tutkimuksia

Hammaslääkäriliitto tekee yksittäisiä tutkimuksia ja selvityksiä tarpeen mukaan.

Liitto selvitti erikoishammaslääkäripalvelujen kehittämistä ja hoidon tarvetta vuonna 2013.

Liiton toimeksiannosta tehty Erikoishammaslääkärikoulutuksen haasteet vuonna 2015 -tutkielma julkaistiin syyskuussa 2016.

Custom addthis block