Tutkimukset

Hammaslääkäriliitto tuottaa tutkimustietoa hammaslääkäreistä ja suun terveydenhuollosta. Valtaosa tutkimuksista toteutetaan sähköisillä kyselyillä, joiden tuottama data analysoidaan tilastollisin menetelmin.

Työmarkkinat ja työvoimatilanne

Työmarkkinatutkimus (TMT)

  • selvittää hammaslääkärien työaikoja
  • tulotasoa
  • täydennyskouluttautumista
  • hoitojärjestelyjen koettua toimivuutta terveyskeskuksissa
  • yksityishammaslääkärien potilasmääriä

Työvoimaselvitys

  • tutkii palvelujärjestelmän toimivuuden näkökulmasta terveyskeskusten ja yksityissektorin hammaslääkäritilannetta (terveyskeskusten hammaslääkärivakanssien täyttöaste, yksityisen sektorin vapaa kapasitetti)
  • tehdään yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa

Opiskelijat ja vastavalmistuneet

Nuori Hammaslääkäri -tutkimus

  • selvittää vastavalmistuneiden työelämään sijoittumista, urasuunnitelmia ja arvoja

Opiskelijoiden hyvinvointitutkimus

  • selvittää hammaslääketieteen opiskelijoiden hyvinvointia, opintojen kuormitustekijöitä ja tulevaisuuden suunnitelmia

Työhyvinvointi

Hammaslääkärien työoloja ja työhyvinvointia on selvitetty seurantatutkimuksilla vuosina 2003, 2006, 2010, 2014 ja 2019. Työhyvinvointitutkimusten toteutuksesta on vastannut Työterveyslaitos tutkimusprofessori Jari Hakasen johdolla.

Hammaslääkäreiden työhyvinvointi Suomessa -seurantatutkimusten sarja

Custom addthis block