Yksityishammashoidon keskimääräiset hinnat

Hammaslääkäriliitto seuraa hammaslääkärien perimien toimenpidehintojen kehittymistä. Hinnat ovat hintoja ennen Kela-korvausvähennystä. Seuranta perustuu Kelalta saatuun rekisteriaineistoon ja se tehdään kaksi kertaa vuodessa: huhti- ja lokakuussa. Seurannassa on mukana 15 toimenpidettä, joista maksetaan Kela-korvausta. Toimenpiteet on valittu siten, että ne edustavat eri alojen tyypillisiä toimenpiteitä. Hintoja voi tarkastella suuralueittain tai koko maan osalta.

Custom addthis block