Tutkimukset ja tilastot

Hammaslääkäriliitto tuottaa tutkimuksia ja tilastotietoa hammaslääkäreistä ja suun terveydenhuollosta. Teemme myös yhteistyötä tutkimuslaitosten ja viranomaisten kanssa. Tutkimukset ja tilastot palvelevat paitsi liiton toimintaa ja jäseniä myös koko suun terveydenhuollon kehittämistä.

Tutkimusteemoja ovat esim.

  • suun terveydenhuollon palvelujärjestelmä
  • hammaslääkärien työolot ja työmarkkinat
  • hammaslääkärien koulutus
  • alan palkkaus
  • hammaslääkärien työhyvinvointi 

Monet tutkimukset perustuvat jäsenille tehtäviin sähköisiin kyselyihin. Lisäksi analysoimme ja hyödynnämme eri lähteistä – kuten liiton jäsenrekisteristä, Kelasta ja Valvirasta – saatuja tilastoja. Seuraamme myös alan kansainvälistä keskustelua ja teemme tutkimusyhteistyötä mm. pohjoismaisten hammaslääkärijärjestöjen kanssa.

Tutkimukset tehdään läpinäkyvästi ja korkeaa tutkimusetiikkaa noudattaen. Samat periaatteet koskevat Hammaslääkäriliiton tuottamia tilastoja.

Lisätietoa tutkimustoiminnasta
erikoistutkija, YTT Jaakko Koivumäki
jaakko.koivumaki@hammaslaakariliitto.fi

Custom addthis block