Kunta toimii suunterveydeksi!

Hammaslääkäriliitto kysyi kuntien johtavilta hammaslääkäreiltä positiivisia ja kannustavia esimerkkejä kuntien hyvistä suunterveyskäytännöistä. Tietoja kuntien käytännöistä kerättiin kyselyllä 19.1.–2.2.2021. Julkaisemme osan kuntien esimerkeistä tällä sivulla.

Tutustu kuntien hyviin suunterveyskäytäntöihin. Tiedätkö, miten oma kuntasi toimii suunterveydeksi!

Lasta odottavat vanhemmat

”Odottaville äideille ja isille jaetaan neuvolassa info, jossa suositellaan varaamaan aika suun terveystarkastukseen ja valistukseen suuhygienistille. Perhevalmennuksessa myös suun terveydenhuolto on mukana.”

Lapset, koululaiset ja opiskelijat

”Koko ikäluokat (1, 3, 5, ja 6 v.) kutsutaan suun terveystarkastukseen. Lisäksi noudatetaan yksilöllisiä hoitovälejä. Yhteistyö kunnan suun terveydenhuollon, neuvolan, päivähoidon ja varhaiskasvatuksen kanssa toimii.”

”Kaikki koululaiset kutsutaan hammastarkastukseen yksilöllisellä tarkastusvälillä. Lapset voidaan kutsua myös hammashoitajan vastaanotolle opettelemaan kotihoitotaitoja. Tarvittaessa käynti toistetaan 3 kk:n välein – putsauksen ja fluorauksen yhteydessä kerrataan asiat ja motivoidaan lasta kotihoitoon.”

”Kaikki 17-vuotiaat kutsutaan hammaslääkärin tutkimukseen.”

Potilaiden hoitoon pääsyä parantava yhteistyö yksityisen sektorin kanssa

”Yhteistyö erikoishammaslääkärien (esim. parodontologi, proteetikko ja purentafysiologi) kanssa toimii hyvin. Lisäksi meillä käy suukirurgiaa tekevä hammaslääkäri hoitamassa vaativampia kirurgisia toimenpiteitä, hän hoitaa joustavasti myös akuutit tarpeet omalla vastaanotollaan. Perushammashoidon ostotarve on vähentynyt, mutta yhteistyö paikallisten yksityishammaslääkärien kanssa on sujunut hyvin.”

”Ostopalvelusopimus yksityisen toimijan kanssa kirurgin, parodontologin ja kuvantamisen palveluista toimii hyvin. Lisäksi palveluseteli päivystyksellisten juurihoitojen jatkoon toimii hyvin."

Työ terveyserojen kaventamiseksi

”Olemme käynnistämässä pitkäaikaistyöttömien tarkastuspäivät yhteistyössä sosiaalipuolen terveydenhuollon eri yksiköiden kanssa.”

”Yritämme saada erityistä tukea tarvitsevat ihmiset suoraan kokonaishoitoon ja kutsujärjestelmän piiriin lohkeama ja särkyajoilta. Muistutamme mahdollisuudesta hakea avustusta/maksusitoumusta suun terveydenhuollon palveluihin. Neuvomme miten laskuja saa jaettua.”

Toimintakykyrajoitteiset ikäihmiset ja muut erityisryhmät

”Tietyt erityisryhmät kutsutaan säännöllisesti hoitoon. Suun terveydenhuollon ammattilaiset käyvät hoitamassa potilaita laitoksissa. Lisäksi suuhygienisti on kouluttanut vanhusten hoitolaitosten hoitohenkilökuntaa päivittäessä suun ja hampaiden puhdistamisessa.”

Suun terveydenhuollon työntekijöiden jaksamisesta huolehtiminen

”Työt on järjestelty siten, että työ on monipuolista ja vaihtelevaa. Lomien, virkavapauksien ja lisä-/ylityövapaiden suhteen olemme joustavia. Osaston meeting-käytännöt ovat vakiintuneita.”

 

Takaisin sivulle: Suunterveyttä läpi elämän – kuntavaalit 2021

Custom addthis block