Hammaslääkäriliiton aluevaalitavoitteet 2022

Suunterveyden puolesta – aluevaalitavoitteet 2022

Jokaisella on oikeus terveeseen suuhun. Suun terveydenhoito on uusien hyvinvointialueiden asukkaille tärkeä lähipalvelu, jonka saatavuus, laatu ja vaikuttavuus lisäävät kokonaisterveyttä, toimintakykyä ja elämänlaatua.

Suun terveydenhuollon palveluja käyttää noin kolme miljoonaa suomalaista vuosittain, mikä on suhteessa vähemmän kuin muissa Pohjoismaissa. Aikuisista noin puolet saa hoitoa terveyskeskuksissa ja puolet yksityisvastaanotoilla. Noin miljoona lasta ja nuorta hoidetaan julkisella sektorilla.

Suun ja hampaiden tulehdukset ovat väestössä erittäin yleisiä. Suun krooniset infektiot ovat yhteydessä myös moniin kansantauteihin, kuten sydän- ja verisuonisairauksiin, diabetekseen ja syöpiin.

Suun terveydenhuollon ammattilaiset voivat keskittyä potilaiden hyvään hoitoon, kun resurssit, työhyvinvointi ja johtaminen ovat uusissa sote-organisaatioissa kunnossa. Palvelujen tuottamiseen ja hoitojonojen purkuun tarvitaan molempia sektoreita, toimivaa yhteistyötä yksityisten toimijoiden kanssa ja lisää resursseja.

Hyvä suunterveys on osa kansanterveyttä, ennaltaehkäisyä ja syrjäytymisen torjuntaa. Riittävät ja oikea-aikaiset palvelut tuovat alueille ja asukkaille sekä terveyttä että kustannussäästöjä.

Hammaslääkäriliiton aluevaalitavoitteet 2022

  • Kaikilla hyvinvointialueiden asukkailla on oikeus saada tarvitsemansa suun terveydenhuollon perus- ja erikoistason palvelut läpi elämän. Hoito on vaikuttavaa, turvallista ja laadukasta.
  • Ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen toteutuvat suun terveydenhuollossa.
  • Hoitoon pääsee ajoissa, hoitoketjut toimivat ja hoidot valmistuvat kohtuullisessa ajassa.
  • Riittävä rahoitus turvaa ihmisille kattavat suun terveydenhuollon palvelut.  
  • Koronakriisin kasvattama hoitovelka on purettava nopeasti pois. Palveluihin tulee investoida nyt, jotta hampaiden ja suun sairaudet eivät ehdi edetä.
  • Väestön hoitoon tarvitaan molemmat sektorit, joten eri kokoisten yksityisten tuottajien on päästävä sujuvasti mukaan uuteen palvelujärjestelmään.  
  • Julkisen ja yksityisen suun terveydenhuollon yhteistyötä lisätään eri keinoilla, kuten palveluseteleillä ja ostopalveluilla. Kehitetään nykyisiä keinoja toimivammiksi ja luodaan uusia. Palveluseteliä kannattaa hyödyntää varsinkin hoitojonojen purkuun.
  • Hammaslääkärit ja muut suun terveydenhuollon ammattilaiset otetaan alueilla mukaan sote-uudistuksen toteutukseen, muutosten suunnitteluun ja kehittämistyöhön.
  • Osaavat ja hyvinvoivat ammattilaiset takaavat laadukkaat palvelut. Alueilla huolehditaan suun terveydenhuollon henkilöstön hyvästä johtamisesta, työhyvinvoinnista ja osaamisen kehittämisestä.
  • Hammaslääkärin työssä toteutuu kliininen autonomia ja mahdollisuus tarjota potilaille hyvää hoitoa.
1
Hammaslääkäreitä valittiin aluevaltuustoihin

Aluevaltuustoihin valittiin ensimmäisissä aluevaaleissa useita hammaslääkäreitä eri puolilta maata. Katso tiedot läpi menneistä Hammaslääkärilehden sivuilta.

Hammaslääkärien osaamista ja suun terveydenhuollon tuntemusta tarvitaan uusien hyvinvointialueiden päätöksenteossa ja toiminnan kehittämisessä.

Hammaslääkäriehdokkaat esittäytyvät

Hammaslääkäreitä oli aluevaaleissa ehdokkaina eri puolilla Suomea.

Hammaslääkärilehti esittelee kaikki toimitukseen yhteyttä ottaneet ehdokkaat: Tutustu ehdokkaisiin lehden sivuilla.

Liitto on kannustanut hammaslääkäreitä ehdokkaiksi ja vaikuttamaan oman alueen suun terveydenhuollon tulevaisuuteen tarjoamalla näkyvyyttä ehdokkaina oleville jäsenille: Katso lisätietoa tästä.

Kannustimme hammaslääkäreitä myös äänestämään aktiivisesti aluevaaleissa sekä toimimaan suunterveyden puolesta olemalla yhteydessä ehdokkaisiin ja nostamalla ammattikunnalle tärkeitä asioita vaalikeskusteluihin.

Seuraa liiton aluevaaliviestintää Hammaslääkärilehdessä sekä some-kanavissamme #suunterveys #suunterveydenpuolesta

Custom addthis block