Suun kautta soteen

Hyvinvointia suunterveydestä on Hammaslääkäriliiton tietopaketti suunterveyden vaikutuksesta yleisterveyteen ja hyvinvointiimme. Sivuilla kerrotaan, miten ja miksi on tärkeää turvata suun terveydenhuollon asema sote- ja maakuntauudistuksessa.

Hyvä suunterveys on osa yleisterveyttä. Suun ongelmat vaikuttavat ruokailuun ja ravintoon, heikentävät kroonisten yleissairauksien hoitotasapainoa ja lisäävät esimerkiksi sydän- ja aivoinfarktin riskiä.

Yleisimmät hammas- ja suusairaudet ovat infektiosta johtuvia kansantauteja. Joka toiselta suomalaiselta löytyy suusta jonkinasteinen - usein oireeton - krooninen tulehdus.

Parhaat tulokset saadaan hyvällä omahoidolla, terveellisillä ruokailutottumuksilla, tupakoimattomuudella sekä käymällä säännöllisesti hoidossa. Keskeinen vastuu suunterveydestä on jokaisella itsellään. Sopiva hoitoväli määräytyy yksilöllisesti. Hoidon tavoitteena on säilyttää suu terveenä ja toimintakykyisenä sekä minimoida toimenpiteiden määrä.

Sote- ja maakuntauudistuksen tavoitteena on parantaa hoitoon pääsyä, kaventaa terveyseroja ja pienentää kestävyysvajetta. Nämä tavoitteet koskevat myös suun terveydenhuoltoa.

Custom addthis block