Organisaatio

Hammaslääkäriliitto on jäsentensä muodostama asiantuntija- ja edunvalvontajärjestö. Jäsenet voivat osallistua ja vaikuttaa toimintaan liiton eri toimielinten kautta.

Liiton organisaatio:

 • valtuusto
 • hallitus
 • valiokunnat
 • paikallisosastot
 • toimisto

Valtuusto

 • 40 jäsentä
 • määrittää liiton toiminnan päälinjat
 • valitsee liiton puheenjohtajan, varapuheenjohtajat ja hallituksen
 • hyväksyy toimintasuunnitelman ja vahvistaa tilinpäätöksen
 • kokoontuu vuosittain kevät- ja syyskokoukseen
 • liiton jäsenet valitsevat valtuuston vaaleilla 4 vuoden välein

Hallitus

 • johtaa liiton toimintaa
 • kokoontuu n. 12 kertaa vuodessa
 • puheenjohtaja, 2 varapuheenjohtajaa ja 6-8 jäsentä, joista yksi on opiskelija

Valiokunnat

 • valmistelevat oman vastuualueensa asioita
 • liiton hallitus nimittää
 • toimikausi on kaksivuotinen
 1. Yksityisvaliokunta
  Valmistelee yksityispraktiikan harjoittamiseen liittyviä asioita sekä yksityissektorille tärkeitä terveyspoliittisia asioita.
 2. Terveyskeskusvaliokunta
  Valmistelee kunta- ja valtiosektorin palvelussuhteisten hammaslääkärien palkkauksellista edunvalvontaa sekä kansanterveystyötä koskevia asioita.
 3. Hallintohammaslääkärivaliokunta
  Valmistelee valtakunnalliseen suun terveydenhuoltopolitiikkaan sekä hallintohammaslääkärien edunvalvontaan ja koulutukseen liittyviä asioita hallitukselle.
 4. Koulutuspoliittinen valiokunta
  Valmistelee liiton ehdotuksia ja kannanottoja hammaslääkärien ja muun hammashuoltohenkilöstön koulutukseen liittyvistä asioista.
 5. Erikoissairaanhoidon valiokunta
  Valmistelee liiton ehdotuksia ja kannanottoja suun terveydenhuollon erikoissairaanhoidon järjestelyistä. Lisäksi valiokunta käsittelee sairaalalääkärien palkkauskysymyksiä.
 6. Paikallistoiminnan valiokunta
  Tehtävänä on liiton paikallistoiminnan kehittäminen ja tukeminen sekä järjestövalmiuteen liittyvien asioiden valmistelu.
 7. Eettinen valiokunta 
  Valmistelee ehdotuksia ja kannanottoa hammaslääkärintyöhön liittyvistä eettisistä kysymyksistä. Pitää yllä eettistä näkökulmaa ja keskustelua. Järjestää aiheeseen liittyvää koulutusta jäsenkunnalle.
 8. Seniorivaliokunta
  Suunnittelee ja toteuttaa liiton seniorijäsenille suunnattua toimintaa.
 9. Terveyden edistämisen työryhmä
  Seuraa ja valmistelee suunterveyden edistämiseen liittyviä asioita.
 10. Terveyspoliittinen valiokunta
  Vahvistaa liiton terveyspoliittista työskentelyä sekä tukee toimistoa ja hallitusta terveyspoliittisten kannanottojen ja linjausten valmistelussa.
1
Paikallisosastot

Hammaslääkäriliitolla on 26 paikallisosastoa. Ne hoitavat paikallista edunvalvontaa sekä neuvovat kollegoita ammatillisissa ja edunvalvontaan liittyvissä kysymyksissä.

Paikallisosasto on alueen hammaslääkäreitä yhdistävä verkosto, joka edistää jäsenten yhteiskunnallisia ja palkkauksellisia etuja sekä ammattitaitoa.

Luottamusmiesverkoston noin 110 hammaslääkäriä toimivat paikallisessa edunvalvonnassa jäsenten tukena.

Osa liiton paikallisosastoista on tehnyt yhteistyösopimuksen alueensa hammaslääkäriseuran kanssa.

Paikallisosastojen yhteystiedot löytyvät jäsensivustolta.

Custom addthis block