Terve suu on perusoikeus

Hyvä suunterveys on osa yleisterveyttä. Suun sairaudet heikentävät elämänlaatua, vaikeuttavat yleissairauksien hoitoa ja lisäävät esimerkiksi sydän- ja aivoinfarktin riskiä. Suun krooniset infektiot ylläpitävät elimistön lievää tulehdustilaa, joka on osasyy moniin pitkäaikaissairauksiin.

Kun hammas- ja suusairaudet hoidetaan ajoissa, ehkäistään muitakin sairauksia. Siksi on tärkeää, että suun terveydenhuollon yhteys muuhun terveydenhuoltoon säilyy sote- ja maakuntauudistuksessa kiinteänä.

Hoitosuhteiden on toimittava katkoitta myös suun terveydenhuollon sisällä. Kun potilas valitsee hoitopaikkansa, hänellä on oltava varmuus siitä, että hoito voi jatkua samalla hammaslääkärillä. Jatkuvuus on edullisinta potilaalle sekä yhteiskunnalle.

Hoidon tavoitteena on pitää suu terveenä ja toimintakykyisenä, kannustaa potilasta omahoitoon sekä minimoida toimenpiteiden määrä. Terve suu on kaikkien perusoikeus.

Custom addthis block