Hammaslääkäriliiton strategia 2020

Hammaslääkäriliiton strategia 2020

Uusi strategia luotsaa Hammaslääkäriliiton 2020-luvulle. Strategian tavoitteena on vahvistaa ammattikunnan yhtenäisyyttä, tukea ja auttaa hammaslääkäreitä onnistumaan työssään sekä kantaa vastuuta jokaisen suunterveydestä. Uudella strategialla liitto vastaa profession ja järjestön tulevaisuuden haasteisiin muuttuvassa toimintaympäristössä, jotta liitto voi palvella jäseniään hyvin myös jatkossa.

Hammaslääkäriliitto puhuu suun puhtaaksi

Hammaslääkäriliiton tavoitetila

Suun terveydenhuollon muutosten keskellä Hammaslääkäriliitto luo jäsenille turvaa ja vahvistaa profession yhtenäisyyttä. Hammaslääkäriliitto on alan ensisijainen edunvalvoja, joka tekee tässä roolissa yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.

Tehtävämme on varmistaa, että kaikki ymmärtävät kuinka tärkeä terve suu on – ja toimivat sen mukaisesti. Olipa kyseessä päättäjä, viranomainen, media, oma jäsenistö – kuka tahansa suomalainen.  

Liitto on vastuullinen toimija, jonka asiantuntijuuteen jäsenet, yhteistyökumppanit ja yhteiskunta voivat luottaa. Uuden strategian myötä liiton asiantuntijuuden merkitys korostuu entisestään.

Hammaslääkäriliiton arvot

  • Yhtenäisyys
  • Asiantuntijuus
  • Vastuullisuus

Hammaslääkäriliiton missio

  • Hammaslääkäriliitto auttaa hammaslääkäreitä onnistumaan työssään ja tekee työtä sen eteen, että kaikki ymmärtävät, kuinka tärkeä terve suu on – ja toimivat sen mukaisesti.

Missio ohjaa liiton toimintaa vastaamalla kysymykseen, miksi olemme olemassa.  

Tiivistimme liiton strategian myös yhteen lauseeseen:

  • Hammaslääkäriliitto puhuu suun puhtaaksi.

Hammaslääkäriliiton visio

  • Yhteinen ketterä tulevaisuus

Visio ohjaa liiton toimintaa vastaamalla kysymykseen, minne olemme matkalla.

Hammaslääkäriliiton strategiset kärjet

Liiton toiminnan painopisteiksi eli strategisiksi kärjiksi valittiin kolme asiaa:

  • Liiton toiminnan ketteryys luo parempaa jäsenyyttä
  • Liiton asema tärkeimpänä suun terveydenhuollon toimijana Suomessa säilyy ja vahvistuu
  • Suun terveydenhuollon rahoitus saadaan riittäväksi turvaamaan yhdenvertaiset palvelut

Strategia vaikuttaa liiton toimintaan

Käynnissä olevat muutokset liiton ja suun terveydenhuollon toimintaympäristössä ja hammaslääkärin työssä sekä jäsenistön ikärakenteessa ja tulevat muutokset liiton toimiston johdossa edellyttävät uudenlaisen strategian muodostamista ohjaamaan liiton toimintaa vuodesta 2020 eteenpäin.

Uusi strategia määrittää jatkossa liiton kaikkea toimintaa ja sen suunnittelua. Strategian myötä liiton ydintehtäviä – jäsenten edunvalvontaa ja väestön suunterveyden puolesta toimimista tullaan uudistamaan. Samalla arvioidaan uudelleen ja uudistetaan myös liiton toimiston organisaatiota ja toimintaa.

Kerromme jäsenille strategiatyön etenemisestä ja sen vaikutuksista järjestön toimintaan liiton eri kanavissa ja tilaisuuksissa. Seuraa Hammaslääkäriliiton viestintää.

1
Yksityissektorin edunvalvonnan strategia

Hammaslääkäriliiton yksityissektorin edunvalvonnan strategia auttaa kohdentamaan toimintaa ja resursseja muuttuvissa olosuhteissa.

Tavoitteena on elinvoimainen ja monimuotoinen yksityinen sektori, joka tuottaa suun terveydenhuollon palveluja julkisen sektorin rinnalla tasaveroisena toimijana.

Hammaslääkäriliiton valtuusto hyväksyi liiton yksityissektorin edunvalvonnan strategian syyskokouksessaan 27.11.2020.

Custom addthis block