Hammaslääkäriliiton strategia 2012–2020

Järjestövisio
Suomen Hammaslääkäriliitto yhdistää hammaslääkärit ja hammaslääketieteen opiskelijat arvostetuksi ja yhtenäiseksi ammattikunnaksi ja edustaa koko jäsenistöä yhteiskunnassa.
►2020 Suomen Hammaslääkäriliitto on kaikki hammaslääkärit ja hammaslääketieteen opiskelijat kokoava ammatillinen yhteenliittymä ja vahva edunvalvontajärjestö.           

Edunvalvontavisio
Vahvana edunvalvojana ja osaavana asiantuntijana Suomen Hammaslääkäriliitto turvaa hammaslääkärien mahdollisuudet harjoittaa ammattiaan.
► 2020 Hammaslääkärien ammatillinen autonomia on vahva, työllisyystilanne hyvä, työhyvinvointi kunnossa ja ansiotaso vastaa työn vaativuutta.
Suomen Hammaslääkäriliitto ajaa hammaslääkärien, suun terveydenhuollon ja väestön suunterveyden etua.
► 2020 Suun terveydenhuoltojärjestelmä toimii hyvin, väestön suun terveys on parantunut ja terveyserot pienentyneet.

Mainevisio
Suomen Hammaslääkäriliitto on vahva vaikuttaja ja aktiivinen viestijä ammattikunnan ja suun terveydenhuollon asioissa.
► 2020 Liiton näkemykset on huomioitu suun terveydenhuollon uudistuksissa. Jäsenet tuntevat liiton vahvana edunvalvojana, ja liitolla on asiantuntevan ja luotettavan yhteistyökumppanin maine.

Arvot

Yhtenäisyys
Hammaslääkärien edunvalvonnan voima tulee yhtenäisyydestä. Mitä suurempi osa hammaslääkäreistä kuuluu Hammaslääkäriliittoon, sen paremmin hammaslääkärikunta pystyy vaikuttamaan ammattikunnan, suunterveyden ja suun terveydenhuollon asioihin.
Kollegiaalisuus, ammattitoverin arvostaminen ja tukeminen vahvistavat yhtenäisyyttä.

Asiantuntijuus
Hammaslääkärien yhteenliittymänä ja ammattikunnan edustajana Hammaslääkäriliitolla on yhteiskunnassa erityinen rooli suunterveyden ja suun terveydenhuollon asiantuntijana. Liitto tekee yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa ja on asiantunteva kumppani.

Vastuullisuus
Hammaslääkäriliitto sovittaa vastuullisesti yhteen hammaslääkärien, potilaiden ja yhteiskunnan edut. Liitto vaalii myös hammaslääkärien korkeaa ammattietiikkaa.

Strategiset suunnat ja niihin sisältyvät tavoitteet

Tehokas edunvalvonta

 • Suunterveyttä arvostetaan ja suun terveydenhuollolla on vahva asema osana sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuutta
 • Hammaslääkäriliiton edunvalvontatyö pohjautuu vahvaan asiantuntijuuteen
 • Hammaslääkärit tuntevat terveydenhuollon muuttuvan toimintaympäristön ja osaavat mukauttaa toimintaansa muutoksissa
 • Hammaslääkärien työolosuhteet ovat hyvät ja turvalliset
 • Hammaslääkärimäärä on tasapainossa tarpeen kanssa
 • Hammaslääkärien ansiotaso vastaa työn vaativuutta

Vaikuttava toiminta suun terveyden puolesta

 • Hammaslääkäriliitto on vahva terveyspolitiikan toimija
 • Elinympäristö ja kansalaisten elintavat tukevat suun terveyttä ja omahoito on hyvällä tasolla
 • Sosioekonomisesta asemasta riippumatta jokaisella on mahdollisuus saada tarpeidensa mukaisia suun terveydenhuollon palveluja
 • Palvelujärjestelmä tukee suun terveyserojen kaventumista

Vahva hammaslääkäriprofessio

 • Hammaslääkärikoulutus on korkeatasoista
 • Hammaslääkärit ovat sisäistäneet ammatin eettiset periaatteet ja ammatinharjoittamiseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet
 • Hammaslääkärin kliininen autonomia ja rooli tiimin johtajana on vahva
 • Hammaslääkärien ammattitaito, suun terveydenhuolto ja hoitoyksikköjen laatu ovat korkeatasoisia
 • Hammaslääkärit ovat omaksuneet jatkuvan ammatillisen kehittymisen periaatteen

Yhtenäinen ja sitoutunut jäsenkunta

 • Edunvalvonta ja jäsenpalvelut vastaavat eri jäsenryhmien tarpeita
 • Hammaslääkäriliiton järjestäytymisaste säilyy vähintään nykyisellä tasolla
 • Jäsenillä on hyvät osallistumis- ja vaikuttamiskanavat

Custom addthis block