2010-luku

Yhteinen tavoite 90 vuotta

Suomen Hammaslääkäriliitto perustettiin 90 vuotta sitten liittämään hammaslääkärit yhteen heidän yhteiskunnallisten ja taloudellisten etujensa pa¬rantamiseksi sekä arvokkaan hengen ja hyvän toveruu¬den ylläpitämiseksi.

Tavoitetta ei ole tarvinnut muuttaa, vaikka edunvalvonnan kohteet ja muodot ovat vaihdelleet. Liiton historiassa näkyy hammaslääkärien olosuhteiden muuttuminen sekä Hammaslääkäriliiton vaikutus terveyspoliittiseen ja yhteiskunnalliseen kehitykseen.

Miksi Hammaslääkäriliitto perustettiin, miten turvattiin potilaiden hoito sodan aikana, kuinka kouluhammaslääkäreistä tuli terveyskeskushammaslääkäreitä ja millä keinoin Hammaslääkäriliitto on ajanut iästä riippumatonta sairausvakuutuskorvausta? Liiton työssä keskeistä on ollut vaikuttaa suun terveydenhuollon järjestelmän kehittämiseen sekä alan ammattien koulutukseen ja rooliin.

Alusta asti liitolle on kuulunut myös suun alueen sairauksien ehkäisy, nykytermillä suunterveyden edistäminen. Tehtävän merkitystä korostaa, että se on kirjattu liiton sääntöihin. Hammaslääkäriliitto edistää suunterveyttä toimilla, jotka terveydenhuollossa yleensä ovat potilasjärjestöjen vastuulla.

Liiton tehtävänä on edustaa kaikkia maamme hammaslääkäreitä riippumatta työn tekemisen muodoista tai työpaikan sijainnista. Historiastamme löytyy useita esimerkkejä ammattikunnan yhteisvastuullisuudesta, mikä heijastaa jäsentemme yhtenäisyyttä ja kollegiaalisuutta. Hammaslääkärien eettisen arvopohjan ylläpito on ollut ja on edelleen liiton työn ydintä.  

Yhteiskunnan ja suun terveydenhuollon kehityksen ymmärtäminen on merkityksellistä arvioitaessa tämän päivän haasteita. Maan vaikea taloudellinen tilanne heijastuu monin tavoin terveyspolitiikkaan sekä omaan edunvalvontatyöhömme.

Miten suun terveydenhuolto nivotaan entistä tiiviimmin sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuuteen ja miten kansalaisille turvataan laadukkaat suun terveydenhuollon palvelut tulevaisuudessa? Tämä tulee vaatimaan Hammaslääkäriliiton ja sen kaikkien jäsenten aktiivista panosta alamme vastuullisina asiantuntijoina.

Sirpa Korhonen
puheenjohtaja 2012–

Custom addthis block