2000-luku

Suun terveydenhuollon lakisääteiset palvelut avautuivat koko väestölle 2000-luvun alussa. Uudistus kanavoi yhteiskunnan tuen kahta kautta, jolloin potilas voi hakeutua hoitoon terveyskeskukseen tai saada sairausvakuutuskorvausta yksityishammaslääkärin hoidosta.

Palvelut laajenevat kaikille

1.12.2002 lähtien joka kunnan oli järjestettävä hoito kaikille ikäluokille. Samaan aikaan yksityisen hoidon Kela-korvauksen piiriin otettiin myös vanhemmat ikäluokat. Vuona 2005 voimaan tullut hoitotakuu asetti määräajat terveyskeskuksen hoitoon pääsylle.

Hammaslääkäriliitto painotti uudistuksessa, että suun terveydenhuolto on osa muuta terveydenhuoltoa. Hoidon saatavuus turvataan parhaiten julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöllä.

Säännöllisen hoidon ja omahammaslääkärin merkitystä korosti liiton ja paikallisosastojen kampanja.

Suun terveydenhuollon muutokset heijastuivat hammaslääkärien työhön varsinkin terveyskeskuksissa, joissa potilasmäärät kasvoivat. Seuratakseen uudistuksen vaikutuksia liitto aloitti säännölliset hammaslääkärien työhyvinvointitutkimukset Työterveyslaitoksen kanssa 2003.     

Uudistuksia tehtiin myös alan koulutuksessa. Kliininen koulutus integroitiin palvelujärjestelmään. Hammaslääkärien peruskoulutus alkoi uudelleen Turussa 2004 ja Kuopiossa 2010.

Liiton puheenjohtajina toimivat Liisa Luukkonen 2000–2005 ja Pirkko Grönroos 2006–2011.

Rakenteita uudistamaan

Muutosten aikakausi jatkui, kun terveydenhuollon rakenteiden ja rahoituksen uudistuksen poliittinen valmistelu käynnistyi 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopulla.

Suun terveydenhuollon osalta liitto on pitänyt esillä rakenteellisten uudistusten tarvetta. Potilaan tulee saada hyvän hoitotavan mukaista kokonaishoitoa kohtuuajassa ja oikea-aikaisesti. Potilaan saaman yhteiskunnan tuen tulisi olla yhtä suuri hoitopaikasta riippumatta.

Hyvä hammashoito perustuu säännöllisyyteen ja pitkäaikaisiin hoitosuhteisiin sekä potilaan omaan vastuuseen suunsa terveydestä.

Haasteista huolimatta paljon on saatu aikaan. 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä väestön suunterveys on parantunut, hoidossa käyneiden osuudet ovat kasvaneet ja hampaattomien osuus on vähentynyt. Työ suunterveyden puolesta jatkuu.

1
Suomi 2000-luvulla
  • Markka vaihtuu euroon 2002
  • Hoitotakuu tulee terveydenhuoltoon 2005
  • Maailmanlaajuinen talouskriisi alkaa 2008
  • Kudosteknologialla aletaan korjata kallon luupuutoksia

Kuvassa: Hammaslääkäriliitto muistutti vuonna 2006, ettei yksi harjauskerta päivässä riitä. Kampanjan kangaskasseja esittelevät Kaija Lirkki ja Helena Björklund liiton toimistosta.

Custom addthis block