Ulkomailta tulevat hammaslääkärit

Suomessa on noin 4 600 työssä käyvää hammaslääkäriä, joista ulkomaalaisia on noin 300. Ulkomaillla tutkinnon suorittaneille Valvira myöntää hakemuksen perusteella oikeuden harjoittaa hammaslääkärin ammattia Suomessa. Hammaslääkäriliiton varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä, jos on oikeus toimia hammaslääkärinä Suomessa.

Hammaslääkärinä Suomessa

Suomessa on noin 4 600 työssä käyvää hammaslääkäriä, joista ulkomaalaisia on noin 300. Heistä suurin osa työskentelee terveyskeskuksissa tai yksityisvastaanotoilla. Hammaslääkäreitä on myös esimerkiksi sairaaloissa, yliopistoissa sekä Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluksessa.
Hammaslääkärien työtilanne on hyvä. Lisätietoja

Tietoa työskentelystä Suomessa
http://www.akava.fi/tyoelama

Tietoa suomalaisesta terveydenhuoltojärjestelmästä
http://stm.fi/sotepalvelut/jarjestelma-vastuut

Tietoa ammattijärjestöjen toiminnasta Suomessa
http://www.akava.fi/akava
 
Valvira laillistaa terveydenhuollon ammattihenkilöt Suomessa
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira myöntää hakemuksen perusteella oikeuden harjoittaa terveydenhuollon ammattia Suomessa sekä Suomessa että ulkomailla koulutetuille terveydenhuollon ammattihenkilöille. Lisätietoja http://www.valvira.fi/terveydenhuolto/ammattioikeudet

Kaikilla hammaslääkäreillä tulee olla potilasvakuutus
Potilasvakuutus on lakisääteinen vakuutus, joka täytyy olla kunnossa kaikilla terveydenhuollon ammattihenkilöllä. Julkisen työnantajan palveluksessa oleville hammaslääkäreille työnantaja huolehtii potilasvakuutuksesta. Yksityispraktikkona toimivien hammaslääkärien tulee huolehtia itse potilasvakuutuksen ottamisesta.

Vakuutus on huomattavasti edullisempi Hammaslääkäriliiton kautta otettuna. Lisätietoja jäsensivustolta.

Potilasvahinkojen korvauksiin liittyvistä asioista saa lisätietoja Potilasvakuutuskeskuksesta.

Custom addthis block