Työttömyyskassan jäseneksi

Virka- ja työsuhteessa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla työskentelevän hammaslääkärin kannattaa kuulua Lääkärien työttömyyskassaan. Myös opiskelijat voivat liittyä työttömyyskassaan ollessaan alan kesätöissä. Työttömyyskassan jäsenmaksu ei kuulu Hammaslääkäriliiton jäsenmaksuun.

Työttömyyskassan maksamia etuuksia ovat työttömille ja lomautetuille maksettava ansiopäiväraha ja vuorotteluvapaalla oleville maksettava vuorottelukorvaus.

Lääkärien työttömyyskassan jäsenmaksu on 24 euroa vuonna 2019 ja 21 euroa vuonna 2020.

Ammatinharjoittaja ja yrittäjä voi vakuuttaa itsensä työttömyyden varalta Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassassa tai Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassassa.

Jäseneksi voi liittyä jo opiskeluaikana esim. ollessaan alan kesätöissä. Jäsenhakemus kannattaa lähettää työttömyyskassaan heti työ- tai virkasuhteen alkaessa.

Lisätietoja työttömyysturvasta saat jäsensivustolta.

Custom addthis block