Työttömyyskassan jäseneksi

Virka- ja työsuhteessa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla työskentelevän hammaslääkärin kannattaa kuulua Lääkärien työttömyyskassaan. Myös opiskelijat voivat liittyä työttömyyskassaan ollessaan alan kesätöissä. Työttömyyskassalain mukaan työttömyyskassan jäsenyys on aina erillinen ammattijärjestön jäsenyydestä. Tästä johtuen muistathan hakea itse kassan jäsenyyttä, sillä se ei sisälly Hammaslääkäriliiton jäsenyyteen eikä jäsenmaksuun.

Työttömyyskassan maksamia etuuksia ovat työttömille ja lomautetuille maksettava ansiopäiväraha ja vuorotteluvapaalla oleville maksettava vuorottelukorvaus.

Lääkärien työttömyyskassan jäsenmaksu on 21 euroa vuonna 2021.

Jäseneksi voi liittyä jo opiskeluaikana esim. ollessaan alan kesätöissä. Jäsenhakemus kannattaa lähettää työttömyyskassaan heti työ- tai virkasuhteen alkaessa.

Työttömyyskassan jäsenyyttä haetaan kirjallisesti Lääkärin työttömyyskassasta jäseneksihakulomakkeella. Jäsenhakemuksen voi täyttää sähköisesti.

Työttömyyskassan jäsenyyttä haetaan itse, sillä se ei sisälly Hammaslääkäriliiton jäsenyyteen eikä jäsenmaksuun.

Ammatinharjoittaja ja yrittäjä voi vakuuttaa itsensä työttömyyden varalta Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassassa.

Lisätietoja työttömyysturvasta saat Hammaslääkäriliiton jäsensivuilta.

Custom addthis block