Työttömyyskassan jäseneksi

Virka- ja työsuhteessa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla työskentelevän hammaslääkärin kannattaa kuulua Lääkärien työttömyyskassaan. Myös opiskelijat voivat liittyä työttömyyskassaan ollessaan alan kesätöissä. Työttömyyskassan jäsenmaksu ei sisälly Hammaslääkäriliiton jäsenmaksuun.

Työttömyyskassan maksamia etuuksia ovat työttömille ja lomautetuille maksettava ansiopäiväraha ja vuorotteluvapaalla oleville maksettava vuorottelukorvaus.

Lääkärien työttömyyskassan jäsenmaksu on 21 euroa vuonna 2020.

Jäseneksi voi liittyä jo opiskeluaikana esim. ollessaan alan kesätöissä. Jäsenhakemus kannattaa lähettää työttömyyskassaan heti työ- tai virkasuhteen alkaessa.

Työttömyyskassan jäsenyyttä haetaan kirjallisesti jäseneksihakulomakkeella. Jäsenhakemuksen voi täyttää sähköisesti.

Ammatinharjoittaja ja yrittäjä voi vakuuttaa itsensä työttömyyden varalta Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassassa.

Lisätietoja työttömyysturvasta saat Hammaslääkäriliiton jäsensivuilta.

Custom addthis block