Tapahtumat ja koulutukset

Suomen Hammaslääkäriliitto järjestää jäsenilleen monipuolista koulutusta sekä erilaisia tapahtumia aina luottamusmiesten osaamisen vahvistamisesta etiikan ajankohtaisiin aiheisiin. Koulutukset ja tapahtumat ovatkin hyvä jäsenetu. Tutustu koulutus- ja tapahtumatarjontaan Ajankohtaista/Tapahtumat-kohdassa.

Yksityishammaslääkäreille suunnattu koulutus

Yksityishammaslääkärien Talvipäivä

 • Ajankohtaisia aiheita yksityissektorin toiminnasta.  Päivän teeman ja puhujat valitsee liiton yksityisvaliokunta.
 • Talvipäivä järjestetään viikon 6 perjantaina Helsingissä. Talvipäivillä on myös pienimuotoinen alan toimijoiden näyttely.

Luo edellytykset yrittäjyydelle

 • Käsittelee yrittäjyyden perusasioita.
 • Koulutuksen aiheen ja esiintyjät valitsee liiton yksityispraktikkovaliokunta. Koulutus on jäsenille maksuton.

Yritysverotuskoulutus

Kurssi antaa monipuolisen kuvan yritysverotuksen perusteista ja yrityksen tuloksen ja voitonjaon verotuksesta.

Esimiesvalmennusta

Kurssi antaa valmiuksia mm. tunnistaa oman toiminnan merkitys työyhteisöön ja toiminnan tehokkuuteen sekä antaa keinoja oman käyttäytymistyylin kehittämiseen. Kurssiin liittyy ennakkoon tehtäviä itsearviointitehtäviä.

Luottamusmieskoulutukset

 • On tarkoitettu Akavan pääluottamus-, luottamus-, varapääluottamus- ja varaluottamusmiehille.
 • Luottamismiesten peruskoulutukseen kuuluu peruskurssi ja jatkokurssi.
 • Lisäksi järjestetään neuvottelutaidon jatkokursseja sekä syventäviä kursseja sekä vuosittainen hallinnon asioihin keskittyvä luottamusmiespäivä.

Valtakunnalliset luottamusmieskoulutukset

 • Koulutukset järjestetään Helsingissä ja ne käsittelevät mm. ajankohtaisia edunvalvonnan aiheita. Koulutukset järjestetään yhteistyössä Lääkärikartellin kanssa.

Alueelliset luottamusmiespäivät

 • Ajankohtaista asiaa luottamusmiehille paikkakuntakohtaisesti. Alueelliset luottamusmiespäivät järjestetään Helsingissä, Tampereella, Turussa, Kuopiossa ja Oulussa syksyisin.
 • Pääluottamusmiehille on lisäksi Jukon järjestämää edunvalvontakoulutusta, jossa opiskellaan mm. yhteistoimintaa ja kunnallisiin virka- ja työehtosopimuksiin (KVTES) liittyviä asioita.

Paikallistoiminnan neuvottelupäivät

 • Päiville kutsutaan paikallisosastojen puheenjohtajat, tiedotusvastaavat, virkasektorin ja yksityissektorin paikallisedustajat, paikallistoiminnan valiokunta ja Akavan alueverkoston hammaslääkärijäsenet.
 • Paikallistoiminnan valiokunta vastaa ohjelman suunnittelusta. Päivät järjestetään syys-lokakuun vaihteessa Helsingissä.
 • Päivillä käsitellään hammaslääkärien kannalta tärkeitä edunvalvonnan asioita sekä paikallisia asioita.
 • Päivien ajankohta sovitaan paikallistoiminnan valiokunnassa keväällä.

Muut koulutukset ja seminaarit

Hammaslääkäriliiton Etiikkapäivä

Etiikasta kiinnostuneille jäsenille. Aiheina aina ajankohtaisia asioita. Etiikkapäivä järjestetään viikon 6 lauantaina.

Suun terveydenhuollon ajankohtaispäivä

Tilaisuuteen kutsutaan yhteistyökumppaneita ja eri sidosryhmien jäseniä sekä liiton luottamushenkilöitä. Ajankohtaispäivä järjestetään syksyisin yhteistyössä FCG Finnish Consulting Groupin, Suomen Kuntaliiton ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n kanssa. Tapahtumasta ilmoitetaan Hammaslääkärilehdessä.

Hammaslääkäripäivät

Alan suurin vuosittainen tapahtuma, johon Hammaslääkäriliitto osallistuu järjestämällä eri jäsenryhmilleen ajankohtaisia aiheita käsitteleviä tilaisuuksia, luentoja ja tietoiskuja. Liiton ständille ovat kaikki hammaslääkärit tervetulleita tapaamaan toimiston henkilöstöä, hallituksen jäseniä ja kuulemaan liiton tuoreimmat kuulumiset.

1
Lisätietoja koulutuksista ja tapahtumista

Luottamusmieskoulutukset, Paikallistoiminnan neuvottelupäivät, Opiskelijatilaisuudet, Nuorten hammaslääkärien päivä

Ira Peurakoski, puh. 050 355 4222

 

Yksityishammaslääkärien koulutukset, Yksityshammaslääkärien Talvipäivä, Hammaslääkäriliiton Etiikkapäivä, Seniori-iltapäivä, Suun terveydenhuollon ajankohtaisseminaari

Christa Hiltunen, puh. 050 541 5486

 

 

Custom addthis block