Liity jäseneksi

Voit liittyä Hammaslääkäriliiton jäseneksi, jos sinulla on oikeus toimia hammaslääkärinä Suomessa. Opiskelijajäseneksi voivat liittyä suomalaisissa yliopistoissa hammaslääketiedettä opiskelevat. Lääkärien työttömyyskassan jäsenyys ei sisälly Hammaslääkäriliiton jäsenyyteen, vaan kassaan pitää aina liittyä erikseen. Tämä perustuu työttömyyskassalakiin, jonka mukaan kassan jäsenyys on erillinen ammattijärjestöjäsenyydestä.

Miten haen varsinaiseksi jäseneksi?

Täytä jäsenhakemuksen kaikki kohdat huolellisesti ja lähetä hakemus allekirjoitettuna Hammaslääkäriliiton toimistoon osoitteella:

Suomen Hammaslääkäriliitto
Malminkatu 30
00100 HELSINKI

Voit hakea varsinaiseksi jäseneksi valmistumisen jälkeen. Jos olet suorittanut hammaslääketieteen tutkinnon ulkomailla, voit liittyä jäseneksi saatuasi laillistuksen.

Jäsenyys alkaa, kun Hammaslääkäriliiton hallitus on hyväksynyt jäsenhakemuksen. Tämän jälkeen saat vahvistuskirjeen jäsenyydestä. Hallitus kokoontuu noin kuukauden välein.

Opiskelijajäsenestä varsinaiseksi jäseneksi

Kun olet valmistunut hammaslääkäriksi, kannattaa varsinaiseksi jäseneksi liittyä heti. Opiskelijajäsenellä on mahdollisuus antaa suostumus automaattiseen jäsenyyden jatkumiseen valmistumisen jälkeen eikä erillistä ilmoitusta tarvita. Nykyiset opiskelijajäsenet voivat antaa suostumuksen automaattiseen jäseneksi liittämisen liiton jäsensivuston nettilomakkeella "omat tiedot" kohdassa "Jäsenyydet". Jos et ole antanut suostumusta automaattiseen jäseneksi liittämiseen hae jäsenyyttä tällä lomakkeella tai vapaamuotoisella ilmoituksella liiton sähköpostiin toimisto@hammaslaakariliitto.fi.

Vastavalmistuneet saavat liittymisestä alkaen 50 % alennusta ensimmäisen vuoden (12 kk) jäsenmaksusta. Alennuksen saa käyttöön, kun on hakenut jäsenyyttä puolen vuoden kuluessa (6 kk) laillistumisesta. Varsinaiseksi jäseneksi kannattaa siis liittyä heti valmistumisen jälkeen.

Liittymällä varsinaiseksi jäseneksi varmistat, että kaikki jäsenpalvelut ja -edut ovat voimassa keskeytyksettä.

Jäsenyys alkaa, kun Hammaslääkäriliiton hallitus on hyväksynyt jäsenhakemuksen. Tämän jälkeen saat vahvistuskirjeen jäsenyydestä. Hallitus kokoontuu noin kuukauden välein.

Lisätietoa jäsenmaksuista ja jäsenpalveluista ja -eduista.

Miten haen opiskelijajäseneksi?

Suomessa tutkintoa suorittavat hammaslääketieteen opiskelijat voivat hakea opiskelijajäsenyyttä heti opintojen aloituksen jälkeen. Täytä jäsenhakemuksen kaikki kohdat huolellisesti ja lähetä hakemus allekirjoitettuna Hammaslääkäriliiton toimistoon.

Opiskelijajäsenyys on maksuton ja käytössäsi on kaikki jäsenpalvelut ja -edut.
Hammaslääkäriliitto ja Apollonia järjestävät opiskelijatilaisuuksia kaikkien vuosikurssin opiskelijoille. 

Jäsenyys alkaa, kun Hammaslääkäriliiton hallitus on hyväksynyt jäsenhakemuksen. Tämän jälkeen saat vahvistuskirjeen jäsenyydestä. Hallitus kokoontuu noin kuukauden välein.

Liitosta eroaminen

Voit erota liitosta lähettämällä vapaamuotoisen kirjallisen ilmoituksen sähköpostitse toimisto@hammaslaakariliitto.fi tai postitse Hammaslääkäriliiton toimistoon osoitteella:

Suomen Hammaslääkäriliitto
Malminkatu 30
00100 HELSINKI

Miten liityn uudelleen jäseneksi?

Jos olet eronnut liitosta ja haluat liittyä uudelleen jäseneksi, ole yhteydessä liiton toimistoon toimisto@hammaslaakariliitto.fi.

Kuluvan vuoden  ja edellisen vuoden jäsenmaksujen tulee olla maksettuna ennenkuin jäsenhakemus voidaan käsitellä.

1
Liity varsinaiseksi jäseneksi heti valmistumisen jälkeen

Opiskelijajäsenet liittyvät liiton varsinaiseksi jäseneksi valmistumisen jälkeen tällä lomakkeella.  Opiskelijajäsenellä on myös mahdollisuus antaa suostumus automaattiseen jäsenyyden jatkumiseen valmistumisen jälkeen eikä erillistä ilmoitusta tarvita. Nykyiset opiskelijajäsenet voivat antaa suostumuksen automaattiseen jäseneksi liittämiseen liiton jäsensivuston nettilomakkeella "omat tiedot" kohdassa "Jäsenyydet".

Vastavalmistuneet saavat liittymisestä alkaen 50 % alennusta ensimmäisen vuoden jäsenmaksusta. Vuonna 2023 liiton jäsenmaksu on 544 euroa ja näin vastavalmistuneiden jäsenmaksu on ensimmäiseltä vuodelta 272 euroa. Jäsenmaksu laskutetaan kahdessa erässä. Jäsenmaksualennus on tasapuolinen kaikille vastavalmistuneille, koska alennus lasketaan varsinaiseksi jäseneksi liittymisestä. Alennuksen saa käyttöön, kun on hakenut jäsenyyttä puolen vuoden kuluessa laillistumisesta. Varsinaiseksi jäseneksi kannattaa siis liittyä heti valmistumisen jälkeen.

Lue lisää jäseneduista ja jäsenmaksuista.

 

Muista liittyä työttömyyskassaan

Työttömyyskassan jäsenyys ja jäsenmaksu eivät sisälly Hammaslääkäriliiton jäsenyyteen. Jäsenyyttä haetaan itse työttömyyskassasta. Tämä johtuu siitä, että työttömyyskassalain mukaan kassan jäsenyys pidetään erillään ammattijärjestön jäsenyydestä.

Työttömyyskassan jäsenmaksu on 36 euroa vuonna 2023.

Virka- ja työsuhteisten hammaslääkärien kannattaa kuulua Lääkärien työttömyyskassaan. Kassa maksaa jäsenilleen ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa ja vuorottelukorvausta. Ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa maksetaan kassan jäsenille myös lomautuksen ajalta.

Jäseneksi voi liittyä jo opiskeluaikana esimerkiksi ollessaan kesätöissä. Työn ei tarvitse olla oman alan työtä. Jäsenhakemus kannattaa lähettää työttömyyskassaan heti työ- tai virkasuhteen alkaessa.

 

Lisätietoa ja liittymisohjeet: http://www.LL-kassa.fi

 

Custom addthis block