Jäsenmaksut vuonna 2022

Hammaslääkäriliiton jäsenmaksu on 530 euroa vuonna 2022. Jäsenmaksun suuruudesta sekä vapautus- ja alennusperusteista päättää liiton valtuusto syyskokouksessa. Jos olet esimerkiksi vanhempainvapaalla, eläkkeellä tai ulkomailla, voit hakea alennusta jäsenmaksusta. Opiskelijoille ja yli 70-vuotiaille jäsenyys on maksuton. Vastavalmistuneet saavat liittymisestä 50 % alennusta ensimmäisen vuoden jäsenmaksusta. Alennuksen saa käyttöön, kun on hakenut jäsenyyttä puolen vuoden kuluessa laillistumisesta. Alennus ja vapautus tulee voimaan seuraavan kuukauden alusta. Ammattijärjestön jäsenmaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen.

Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on 530 euroa vuonna 2022.

Jäsenmaksun vapautus- ja alennusperusteet vuonna 2022

Vapautettu ilman eri hakemusta

 • kunniajäsen
 • 70 vuotta täyttänyt jäsen

Vastavalmistuneen määräaikainen alennus ilman eri hakemusta

 • liittymisestä 50 % alennus ensimmäisen vuoden (12 kk) jäsenmaksusta
  • alennuksen saa, kun on hakenut jäsenyyttä puolen vuoden sisällä laillistumisesta

Vapautettu hakemuksen perusteella

 • kuntoutustuki, päätöksessä ilmoitettuun jatkumisajankohtaan saakka
 • varusmiespalvelus, vapautus palvelusajalta

 

Määräaikainen alennus

Peruste

Alennus

Jäsenmaksu

-vanhuuseläkettä saava, 70 ikävuoteen saakka

-työkyvyttömyyseläke

75 % 132,50 eur
osatyökyvyttömyyseläke, osittainen vanhuuseläke,
alennus työstä saatujen ansiotulojen perusteella
ilmoitettuun eläkkeen jatkumisajankohtaan saakka
25 % 397,50 eur
50 % 265 eur
75 % 132,50 eur

 

Vuosittain myönnettävä alennus

Peruste Alennus Jäsenmaksu
- toimii muun koulutuksen perusteella nykyisessä,
muussa kuin hammaslääkärin tehtävässä
- jäsen muiden Pohjoismaiden liitoissa,
työskentelee muussa Pohjoismaassa
75 % 132,50 eur
jäsen muiden Pohjoismaiden tai Viron liitossa,
työskentelee Suomessa
25 % 397,50 eur
ulkomailla vähintään vuoden yhtäjaksoisesti asuva 50 % 265 eur
alennus tulojen perusteella, tulojen vähentyminen
(esim. äitiys- ja sairausloma, osa-aikaeläke,
vuorottelukorvaus).
Huomioidaan verotettavat ansiotulot sekä
äitiys-, vanhempain- ja sairauspäiväraha.
25 % 397,50 eur
50 % 265 eur
75 % 132,50 eur
velkasaneerauksessa oleva erillisen harkinnan mukaan

 

Tulorajat

20 514—27 348 euroa alennus 25 % jäsenmaksu 397,50 euroa
13 669—20 513 euroa alennus 50 % jäsenmaksu 265 euroa
alle 13 668 euroa alennus 75 % jäsenmaksu 132,50 euroa

 

Alennus toisen liiton jäsenille

alennus 25 % Professoriliiton, Suomen Lääkäriliiton ja
Tieteentekijöiden liiton jäsen,
vuosittain liitosta tulevan ilmoituksen perusteella
397,50 eur

 

Kuukausijäsenmaksu

- työtön, maksu täysiltä työttömyyskuukausilta
- hoitovapaalla, maksu täysiltä hoitovapaakuukausilta
- päätoiminen opiskelija, jonka ajalta ei ansiotuloja, maksu kuukaudelta
7 eur

 

Miten haen vapautusta tai alennusta?

Jäsenmaksuvapautusta tai -alennusta haetaan kirjallisella hakemuksella. Hakemus toimitetaan sähköpostilla satu.kiviharju@hammaslaakariliitto.fi tai postitse:

Suomen Hammaslääkäriliitto, Jäsenmaksut
Malminkatu 30, 4.krs
00100 HELSINKI

Ohjeita hakemista varten:

 • Hakemuksessa selvitetään vapautus- ja alennusperuste sekä ajankohta.
 • Määräaikainen alennus on voimassa ilmoitetun perusteen jatkumisajan.
 • Vuosittain myönnettävä alennus on voimassa kalenterivuoden ja alennusperusteen jatkumisesta ilmoitetaan liiton toimistoon vuodenvaihteessa.
 • Työkyvyttömyys- tai muissa eläketapauksissa hakemukseen liitetään kopio eläkepäätöksestä.
 • Jos alennusta haetaan vähäisten tulojen perusteella, hakemukseen liitetään luotettava selvitys tai arvio hakemusvuoden verotettavasta ansiotulosta.
 • Jos jäsenellä on useita alennusperusteita, alennus myönnetään edullisimman mukaan.
 • Jäsenmaksualennuksia ei myönnetä takautuvasti edellisiltä vuosilta.

Maksamattomat jäsenmaksut ja liitosta erottaminen

Jos jäsenellä on maksamattomia jäsenmaksuja yhden vuoden ajalta, jäsenyys päättyy liiton hallituksen päätöksellä. Samalla jäsenpalvelujen ja -etujen voimassaolo lakkaa. Liitosta erotetun jäsenen uudelleenliittyminen jäseneksi on mahdollista sen jälkeen, kun maksamattomat  jäsenmaksut on maksettu.

Potilasvakuutuksen saaminen jäsenetuna edellyttää, että Liiton kaikki erääntyneet jäsenmaksut on maksettu.

1
Liity työttömyyskassaan

Työttömyyskassan jäsenmaksu ei sisälly Hammaslääkäriliiton jäsenyyteen ja jäsenmaksuun. Työttömyyskassan jäsenhakemus tulee aina lähettää itse kassaan. Tämä johtuu siitä, että työttömyyskassalain mukaan kassan jäsenyyden tulee olla erillään ammattijärjestön jäsenyydestä.

Lakimiesten työttömyyskassa sulautuu Lääkärien työttömyyskassaan 1.1.2022. Kassan uusi nimi on Lakimiesten ja Lääkärien työttömyyskassa (LL-kassa). Järjestelyistä johtuen vuoden 2022 jäsenmaksu vahvistetaan keväällä.

Lisätietoja ja liittymisohjeet: www.laakarientkassa.fihttp://www.LL-kassa.fi

Virka- ja työsuhteisten hammaslääkärien kannattaa kuulua Lääkärien työttömyyskassaan. Kassa maksaa jäsenilleen ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa ja vuorottelukorvausta. Työttömyyskassan jäsenmaksu on ollut 21 euroa vuonna 2021.

 

Vastavalmistuneiden jäsenmaksualennus uudistui

Vastavalmistuneet saavat liittymisestä alkaen 50 % alennusta ensimmäisen vuoden jäsenmaksusta. Vuonna 2022 liiton jäsenmaksu on 530 euroa ja näin vastavalmistuneiden jäsenmaksu on ensimmäiseltä vuodelta 265 euroa. Jäsenmaksu laskutetaan kahdessa erässä. Jäsenmaksualennus on tasapuolinen kaikille vastavalmistuneille, koska alennus lasketaan varsinaiseksi jäseneksi liittymisestä. Alennuksen saa käyttöön, kun on hakenut jäsenyyttä puolen vuoden kuluessa laillistumisesta. Varsinaiseksi jäseneksi kannattaa siis liittyä heti valmistumisen jälkeen.

 

Miten maksan jäsenmaksun?

Jäsenmaksun voi maksaa yhdessä tai kahdessa erässä. Jäsenmaksulaskut lähetetään kaksi kertaa vuodessa ja eräpäivät ovat pääsääntöisesti tammikuussa ja kesäkuussa.

Voit tilata jäsenmaksulaskun kätevästi paperittomana e-laskuna omassa verkkopankissasi.

Lisätietoja jäsenmaksuista saa Satu Kiviharjulta.

Custom addthis block