Lakimies neuvoo ongelmissa

Liiton lakimiehet palvelevat jäseniä esimerkiksi työ- ja virkasuhteisiin tai ammatinharjoittamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Saat lakimiehiltä neuvoa ja apua esimerkiksi:

  • palkkauksesta ja palvelussuhteen ehdoista
  • työsuhteen solmimiseen ja päättymiseen liittyvistä asioista
  • ammatinharjoittamisesta ja hammaslääkäriyrittämisestä
  • liiketoimintaan liittyvistä verotus- ja vakuutusasioista
  • työyhteisön ristiriita- ja ongelmatilanteiden ratkaisemisesta

Palvelemme eri sektoreilla ja tehtävissä toimivia jäseniä, jotka työskentelevät

  • julkisella sektorilla terveyskeskuksissa, sairaaloissa, YTHS:llä, yliopistoissa tai valtiolla
  • yksityisellä sektorilla toimivia jäseniä, jotka työskentelevät ammatinharjoittajina tai työsuhteessa yksityissektorilla.

Ota yhteyttä

Luottamusmiehet jäsenten apuna

Kunnissa, valtiolla ja yliopistoissa Hammaslääkäriliiton jäseniä edustava luottamusmiehet. He tuntevat paikalliset sopimukset ja valvovat niiden noudattamista.

Luottamieheltä saat parhaiten apua ja neuvoa paikallisiin sopimuksiin liittyvissä kysymyksissä. Heidän apunaan ovat myös liiton asiantuntijat.

Luottamusmiesten yhteystietoja voi kysyä liiton toimistosta.

Puhelinneuvontaa yksityiselämän oikeusasioissa

Jäsenenä voit hyödyntää jäsenetuna Eversheds Asianajotoimiston puhelinneuvontaa, jos sinulla on kysyttävää esimerkiksi asuntokaupasta tai perintöasioista.

Neuvonta kattaa asiat, jotka on mahdollista selvittää puhelimitse lakimiehen kanssa.

Tarkemmat ohjeet neuvonnan sisällöstä sekä yhteystiedot löytyvät jäsensivustolta.

 

Custom addthis block