Mål för regeringsprogrammet 2019

Finlands Tandläkarförbund har utarbetat förslag till regeringsprogrammet med vilka man så snabbt som möjligt skulle kunna göra det lättare för befolkningen att få tillgång till munhälsovårdstjänster.

Finlands Tandläkarförbunds förslag till regeringsprogrammet

1. Vårdgarantin för munhälsovård förkortas från sex till tre månader för att vården ska kunna påbörjas snabbare. Med bestämmelser om att behandlingarna måste slutföras inom rimlig tid förhindras också att behandlingarna förlängs i onödan.

Munhälsovården behöver ökade resurser eftersom dessa ändringar ökar trycket på de offentliga hälsovårdstjänsterna. Åtgärder för att garantera tjänsterna:
a) FPA-ersättningarna höjs tillfälligt under till exempel 4 år. Detta kan genomföras antingen genom att höja alla ersättningar till exempel till samma nivå som 2014 eller genom att inrikta ersättningarna på undersökningar och förebyggande vård.
b) Lagen om servicesedlar görs strängare så att hälsocentralen måste ge patienten en servicesedel när den själv inte kan producera vårdtjänster enligt SHM:s grunder för enhetlig vård enligt de principer som vårdgarantin förutsätter.
c) Systemet med servicesedlar förnyas på så sätt att tröskeln att ta i bruk systemet ska vara så låg som möjligt såväl för patienten, den som ordnar tjänsterna som för tjänsteproducenten.

2. Ett program för att förbättra befolkningens munhälsa inleds i samarbete med myndigheter och organisationer i branschen. Som en del av programmet säkerställs att människor som är beroende av andras omsorg får den hjälp de behöver med att sköta den dagliga munhygienen. Bland den vuxna befolkningen i Finland finns det en stor mängd tand- och munsjukdomar som inte behandlats och kanske inte heller konstaterats. Många av dessa håller i liv en låg inflammationsnivå som har komplicerade och betydande samband med andra allmänna sjukdomar och inverkar på dessa.

Custom addthis block