Kohti parempaa suunterveyttä – Hammaslääkäriliiton eduskuntavaalitavoitteet 2023

Julkaistu: 
24.11.2022
Hammaslääkäriliiton eduskuntavaalitavoitteissa vaikutamme suunterveyden, toimivien suun terveydenhuollon palvelujen ja hammaslääkärien työhyvinvoinnin puolesta. Tutustu vaalitavoitteisiimme – Kohti parempaa suunterveyttä!

 

 

 

 

 

Suunterveys on olennainen osa ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä. Suun ja hampaiden sairaudet voivat haitata elämää monin tavoin, ja suunterveydellä on tutkitusti yhteys moniin pitkäaikaissairauksiin.

Suun terveydenhuollon ja suunterveyden edistämisen resurssien pitää olla riittävät, ja suun terveydenhuolto tulee integroida osaksi muuta terveydenhuoltoa.

Kannatamme myös terveysperusteista verotusta kansanterveyden edistämiseksi ja terveyserojen kaventamiseksi.

1. Lisätään resursseja suunterveyteen

  • Suun terveydenhuollon rahoitus on turvattava. Lisää resursseja tarvitaan sekä terveydenhuollon palveluihin että elinikäisen suunterveyden perustan luomiseen ja ylläpitoon yhteistyössä neuvoloiden, varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa.
  • Hammaslääketieteellisen koulutuksen ja tutkimuksen rahoitusta on kasvatettava.

2. Parannetaan hoidon saatavuutta

  • Henkilöstöä on oltava riittävästi, jotta julkisen palvelujärjestelmän yksiköt voivat noudattaa tulevaa suun terveydenhuollon kolmen kuukauden hoitotakuuta. Hoitojen on tultava valmiiksi suositusten mukaisesti.
  • Alennetaan asiakasmaksuja, jotta huono-osaisimmillakin on mahdollisuus käyttää suun terveydenhuollon palveluita.
  • Yksityisen suun terveydenhuollon resurssit on hyödynnettävä väestön hoidossa. Ison hoitovelan purkamiseksi on kehitettävä toimivat palvelusetelijärjestelmät. Uudistetaan sairausvakuutuskorvausmalli, kohdennetaan korvaukset ja korotetaan vähintään kaksinkertaiseksi, vuoden 2015 tasolle.

3. Painotetaan terveyden edistämistä ja ennalta ehkäisevää hoitoa

  • Sosioekonominen asema vaikuttaa terveyteen. Terveyseroja tulee kaventaa. Valtion on tuettava entistä vahvemmin kunnissa tapahtuvaa terveyttä edistävää toimintaa. Suunterveys on otettava mukaan sekä kuntien että hyvinvointialueiden terveyden edistämisen ohjelmiin.
  • Kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyön sujuvuus suunterveyden edistämisessä on varmistettava. Suun terveydenhuollon palvelut siirtyvät hyvinvointialueille, mutta terveyden edistämisen vastuu on kunnilla ja hyvinvointialueilla.
  • Valtioneuvoston asetukseen neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta tarvitaan nykyistä tarkoituksenmukaisemmat kirjaukset.
     

Hammaslääkäriliiton eduskuntavaalitavoitteet 2023 – Kohti parempaa suunterveyttä (pdf)

Finlands Tandläkarförbunds mål inför riksdagsvalet 2023 – Mot en bättre munhälsa (pdf)
 

Hammaslääkäriliitto: Yhteiskunnallinen asema näkyy suomalaisen suusta – korkeat omavastuut lisäävät terveyseroja (6.2.2023)

Hammaslääkäriliitto: Suun hoitotakuun uusi aikaraja vaatii riittävästi henkilöstöä – julkisen resurssit eivät riitä kaikkialla (6.3.2023)

Tutustu eduskuntavaalien hammaslääkäriehdokkaiden esittelyihin Hammaslääkärilehdessä

Custom addthis block