Hyvä hammaslääkäriesihenkilö -kunniamaininta osastonylilääkäri, apulaisprofessori Johanna Snällille

Julkaistu: 
10.11.2022

Hammaslääkäriliitto on myöntänyt Hyvä hammaslääkäriesihenkilö –kunniamaininnan LKT, EHL, EL Johanna Snällille tunnustuksena kannustavasta ja innostavasta esihenkilötyöstä sekä ansioista suu- ja leukakirurgian alan erikoistumiskoulutuksen laadun kehittämisessä.  Hän työskentelee suu- ja leukakirurgian osastonylilääkärinä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä ja tenure track -apulaisprofessorina eli suu- ja leukakirurgian professorin vakinaistamispolulla Helsingin yliopistossa. Hänellä on laaja-alainen tausta alan kliinisessä työssä sekä tutkimus-, opetus- ja kehittämistehtävissä kansallisesti ja kansainvälisesti.

Osastonylilääkärinä Snäll vastaa HUSin suu- ja leukakirurgian osaston johtamisesta sekä alan erikoistumiskoulutuksen sisällöstä ja koulutuksen järjestelyistä toimien 15 hammaslääkärin ja lääkärin esihenkilönä. Hän on onnistunut hyvin erikoissairaanhoidon organisaation johtamis- ja esihenkilötyössä haastavana aikana.

Hän on kehittänyt toimintaa aktiivisesti yhdessä henkilöstön kanssa ja vahvistanut osaamisellaan alan laadukkaan erikoistumiskoulutuksen kehittymistä. Snäll on kannustava, innostava ja luotettava esihenkilö. Hän saa työyhteisössä kiitosta erinomaisista viestintätaidoista, jotka edistävät vuoropuhelua eri toimijoiden välillä.

Lisäksi ehdotuksessa nostettiin esille Johanna Snällin aloitteesta toteutuneet suu- ja leukakirurgiset matkat Ukrainaan. Hän on pelottomasti, haastavista olosuhteista huolimatta tarttunut toimeen auttamistyössä ja vienyt omaa osaamistaan sodasta kärsiville ukrainalaisille.

Hammaslääkäriliiton Hyvä hammaslääkäriesihenkilö -kunniamaininta myönnetään johtamis- ja esihenkilötyössä ansioituneelle hammaslääkärijohtajalle. Kunniamaininnalla nostetaan esille positiivisella tavalla hyvän esihenkilötyön merkitystä ja hammaslääkäriesihenkilön tekemää vaativaa ja tärkeää työtä, jota he ovat tehneet monien muutosten ja haastavien aikojen keskellä.

Hammaslääkäriliiton joka toinen vuosi jaettava tunnustus julkistettiin Hammaslääkäripäivillä 10.11.2022.

 

Lisätietoja

Järjestöpäällikkö Ira Peurakoski, ira.peurakoski@hammaslaakariliitto.fi

Osastonylilääkäri, apulaisprofessori Johanna Snäll, johanna.snall@hus.fi

 

Custom addthis block