Hammaslääkäriliitto: Suun hoitotakuun uusi aikaraja vaatii riittävästi henkilöstöä – julkisen resurssit eivät riitä kaikkialla

Julkaistu: 
6.03.2023

– Julkisen puolen resurssit eivät vastaa hoidon tarvetta. Hyvä yhteistyö yksityisen ja julkisen kesken on sekä potilaiden että hammaslääkäreiden kannalta välttämätöntä, toteaa Hammaslääkäriliiton varatoiminnanjohtaja Nora Savanheimo.

Tausta. Hoitotakuu määrittelee, missä ajassa hammashoitoaikaa varaavan henkilön on saatava ensikäynti kiireettömään hoitoon julkiselle puolelle.

  • Tällä hetkellä aika on kuusi kuukautta.
  • Syyskuussa 2023 hoitoon pitää päästä neljässä kuukaudessa.
  • Marraskuussa 2024 hoitoon pitää päästä kolmessa kuukaudessa.

THL:n tilastojen mukaan viimeisen neljän vuoden aikana tehdystä noin 2,4 miljoonasta hoitotakuun piiriin kuuluvasta hammaslääkärikäynnistä yli 310 000 tapahtui vasta kolmen kuukauden jälkeen. Kuuden kuukauden rajan ylittää tällä hetkellä neljä prosenttia käynneistä.

Jonot purettava. – Hoitotakuun toteutumiseksi hoitojonot on saatava purettua hoitotakuun ylimenevältä ajalta. Tilanne vaihtelee alueittain, mutta on selvää, että jonojen purku vaatii lisäresursseja, painottaa Savanheimo.

Mistä resurssit?

  • Lisätään hyvinvointialueen omaa kapasiteettia ja/tai
  • hankitaan palveluja yksityiseltä sektorilta – palvelusetelit käyttöön.

– Myös laki velvoittaa entistä tiukemmin siihen, että jos hyvinvointialue ei voi itse tuottaa palvelua määrätyssä ajassa, hankintoja pitää tehdä yksityiseltä puolelta.

Yhteistyö olennaista. Koko aikuisväestölle tuli mahdollisuus päästä julkisen suun terveydenhuollon piiriin 2000-luvun alussa.

–  Julkisen puolen resurssit eivät kuitenkaan vastaa hoidon tarvetta. Hyvä yhteistyö yksityisen ja julkisen kesken on sekä potilaiden että hammaslääkäreiden kannalta välttämätöntä.

Malttia reagointiin. Hammaslääkäreistä on Savanheimon mukaan tällä hetkellä jonkin verran vajetta.

–  Tulevaisuus näyttää kuitenkin ennusteiden mukaan paremmalta, eli tässä vaiheessa ei pidä tehdä hätiköityjä päätöksiä esimerkiksi koulutusmääriä radikaalisti kasvattamalla.

  • Hammaslääkäreiden koulutusputki on pitkä.
  • Aloituspaikkojen aiemmista muutoksista johtuen putkessa on hyvä määrä tulevia hammaslääkäreitä.
  • Koulutusmäärien lisääminen ei helpottaisi akuuttia tilannetta.

–  Hoitotakuu on lähtökohtaisesti hyvä asia. Seuraavaksi olisi kiinnitettävä huomiota myös siihen, etteivät hoitojaksot veny liian pitkiksi. On kaikkien etu, että suun terveydenhuollon ammattilaisia on riittävästi.

Teksti on julkaistu MustRead:in Eduskuntavaalit-uutiskirjeessä 6.3.2023

Custom addthis block