Hammaslääkärinä työelämässä

Suomessa on noin 4 200 työssä käyvää hammaslääkäriä. Heistä suurin osa työskentelee terveyskeskuksissa tai yksityisvastaanotoilla. Hammaslääkäreitä on myös esimerkiksi sairaaloissa, yliopistoissa sekä YTHS:n palveluksessa. Hammaslääkärien työtilanne on hyvä.

Valtaosa hammaslääkäreistä tekee kliinistä työtä eli hoitaa potilaita. Hammaslääkäreitä työskentelee myös esimerkiksi opettajina ja tutkijoina sekä hallinnollisissa tehtävissä. Tutustu tästä  Hammaslääkäriliiton ylläpitämiin tilastoihin.

Hammaslääkärin työssä yhdistyvät parantaminen, tiede ja käsityö.

Hammaslääkärien päätoimijakauma

Kuviosta näkyy hammaslääkärien sijoittuminen eri työpaikkoihin prosenttiosuuksina (Hammaslääkäriliiton Työmarkkinatutkimus 2017).

Monella hammaslääkärillä on päätoimensa ohella myös sivutyö. Sivutyö on suurimmalla osalla sairaalojen ja yliopistojen hammaslääkäreistä, samoin monella YTHS:n hammaslääkärillä.  Kliininen työ vuokralaishammaslääkärinä on tavallisin sivutyö.

Koulutuksella potkua työuralle

Noin 14–15 % hammaslääkäreistä on erikoistunut. Erikoishammaslääkäreitä tarvittaisiin lisää, mutta kaikki halukkaat eivät pääse erikoistumaan. Lue lisää erikoishammaslääkärikoulutuksesta.

Tohtorin tutkinnon suorittaneita on vielä harvemmassa kuin erikoishammaslääkäreitä. Lue lisää tohtorikoulutuksesta.

Yksi keino muokata omaa työuraa on myös suorittaa jokin hammaslääkärien erityispätevyys.

1
Ammattiin tyytyväiset hammaslääkärit

Hammaslääkärit ovat enimmäkseen tyytyväisiä ammattiinsa, ja moni valitsisi saman ammatin myös uudelleen.

Työn sisältö on tärkeää työpaikkaa valitessa – monipuolisuus ja haasteellisuus sekä mahdollisuus suuntautua itseä kiinnostaviin tehtäviin.

Monelle ammatin positiivinen yllätys on ollut työn monipuolisuus. Negatiivisesti voi yllättää työn fyysinen ja psyykkinen raskaus.

Custom addthis block