Iän vaikutus suuhun

Ikääntyessä syljeneritys vähenee, suun limakalvot ohenevat, hampaiden kiinnityssäikeet jäykistyvät ja purentavoima heikkenee. Suuhygienian ylläpitäminen voi olla hankalampaa, kun näkökyky, käden motoriikka tai muisti huononee. Sairaudet sekä voimien ja kykyjen ehtyminen johtavat avun tarpeeseen suun hoidossa, asuu ikääntynyt sitten kotona tai laitoksessa.

Iän myötä suussa tapahtuu monia muutoksia: syljeneritys vähenee, suun limakalvot ohenevat, hampaiden kiinnityssäikeet jäykistyvät ja hampaiden purentavoima heikkenee. Vuosien varrella hampaita on poistettu ja paikattu, hampaat ovat saattaneet "pidentyä" ikenien vetäydyttyä, ja mahdollisesti suussa on jonkinlainen hammasproteesi.

Suuhygienian ylläpitäminen voi olla hankalampaa, kun näkökyky, käden motoriikka tai muisti heikkenee.

Monet lääkkeet ja sairaudet aiheuttavat suun kuivumista. Kun syljen määrä vähenee, riski reikiintymiselle ja muille suunsairauksille, esimerkiksi sienitulehduksille, kasvaa.

Koska hampaiden tuntoherkkyys vähentyy iän myötä, iäkkäillä reiät saattavat edetä ilman oireita.

Hampaiden pinnoille kertyvä bakteeriplakki aiheuttaa helposti myös ientulehdusta ja parodontiittia eli hampaiden kiinnityskudossairautta.

Myös tupakoinnin ja alkoholin haittavaikutukset suunterveydelle on syytä muistaa.

Huonokuntoinen vanhus tarvitsee apua
suunterveyden ylläpitämiseen

Hyväkuntoiset ikääntyneet pystyvät huolehtimaan suunterveydestään itse. Suun puhdistaminen sujuu, ja ruokatottumukset ovat terveelliset myös suunterveydelle.

Sairaudet sekä voimien ja kykyjen ehtyminen johtavat avun tarpeeseen suun hoidossa, asuu ikääntynyt sitten kotona tai laitoksessa.

Jotta ikääntyneen pureskelukyky säilyy riittävänä ja suu pysyy kivuttomana, tarvitaan kaikkien ikäihmisten kanssa toimivien yhteistyötä. Jos suussa on tulehduksia tai muita vaivoja tai hampaat ovat reikiintyneet, ei syöminen onnistu, ja vanhus saattaa kokea olonsa tuskaiseksi. Syy saattaa löytyä myös hammasproteesin alta. Silloin on syytä hakea apua hammaslääkäriltä.

Erityisesti tulee huolehtia suun ja proteesien puhtaudesta. Lisäksi suun piilevien ja oireettomien tulehduksien tarkkailu on tärkeää. Siksi ikääntyneille on tehtävä säännöllisesti suun perustutkimus, vaikkei suussa olisi enää yhtään hammasta.

 

Lähde: Honkala S, Heikka H, Heikkinen AM, Helenius-Hietala J, Sirviö K. Terve suu. 4., uudistettu painos. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 2020, s. 176–178.

1
Yleisterveys ja suun hoito

Suun tulehduksista saattaa levitä bakteereita koko kehoon ja näin sydän- ja aivoinfarktin riski voi kasvaa. Suun tulehdukset saattavat myös pahentaa monia yleissairauksia kuten diabetesta, astmaa, reumaa, suolistosairauksia ja MS-tautia.

Jos elimistön yleinen vastustuskyky heikkenee, voivat suun tulehdukset aiheuttaa huomattavan uhkan perusterveydelle.

Esim. tekonivelpotilaille, syöpää sairastaville ja niille, joilla on sydämen läppävika tai tekoläppä, suunterveys ja huolellinen suunhoito on erityisen tärkeää.

Myös puhdistamattomat hammasproteesit saattavat olla verenkiertoon päätyneiden sienien ja bakteerien lähde.

Custom addthis block