Peruskoulutus

Hammaslääketieteen perustutkinto, hammaslääketieteen lisensiaatti, on ylempi korkeakoulututkinto. Perustutkinnon voi suorittaa neljässä koulutusyksikössä: Helsingissä, Oulussa, Turussa ja Kuopiossa. Helsingin yliopistossa on myös ruotsinkielinen opintolinja.

Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon vaaditaan 330 opintopisteen laajuiset opinnot. Koulutus kestää 5,5 vuotta. Opintoihin sisältyy syventävä käytännön harjoittelu. Tutkinnon suoritettuaan hammaslääkäri saa itsenäiseen ammatinharjoittamiseen oikeuttavan laillistuksen.

Ennen 1.8.2011 opintonsa aloittaneilla on mahdollisuus suorittaa hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto aikaisemman tutkintomallin mukaisesti, jossa koulutus kestää 5 vuotta (koulutuksen laajuus 300 op). Aikaisemmassa tutkintomallissa hammaslääketieteen lisensiaatti saa oikeuden toimia itsenäisesti hammaslääkärinä vasta suoritettuaan peruskoulutuksen jälkeen yhdeksän kuukautta kestävän käytännön palvelun.

Hammaslääketieteen perusopinnot jakautuvat prekliiniseen ja kliiniseen vaiheeseen. Prekliininen vaihe kestää kaksi vuotta ja se on suurelta osin yhtenevä lääketieteen opintojen kanssa. Kliininen vaihe koostuu pääasiassa hammaslääketieteen eri oppialojen teoreettisista opinnoista, niihin liittyvistä taitopajaharjoituksista ja demoista sekä kliinisestä hoitoharjoittelusta eli potilastöistä. Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon kuuluu myös tutkielman kirjoittaminen.

Hammaslääketieteen opintoihin voi hakea opintopolku.fi -sivuston kautta.

 

 

Custom addthis block