Peruskoulutus

Hammaslääketieteen perustutkinto, hammaslääketieteen lisensiaatti, on ylempi korkeakoulututkinto. Perustutkinnon voi suorittaa neljässä koulutusyksikössä: Helsingissä, Oulussa, Turussa ja Kuopiossa.

Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon vaaditaan 330 opintopisteen laajuiset opinnot. Koulutus kestää 5,5 vuotta. Opintoihin sisältyy syventävä käytännön harjoittelu. Tutkinnon suoritettuaan hammaslääkäri saa itsenäiseen ammatinharjoittamiseen oikeuttavan laillistuksen.

Hammaslääketieteen perusopinnot jakautuvat prekliiniseen ja kliiniseen vaiheeseen. Prekliininen vaihe kestää kaksi vuotta ja se on suurelta osin yhtenevä lääketieteen opintojen kanssa. Kliininen vaihe koostuu pääasiassa hammaslääketieteen eri oppialojen teoreettisista opinnoista, kädentaitoja opettavista simulaatioharjoituksista ja kliinisestä hoitoharjoittelusta eli potilastöistä. Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon kuuluu myös tutkielman kirjoittaminen.

Hammaslääketieteen opintoihin voi hakea opintopolku.fi -sivuston kautta.

 

 

Custom addthis block