Suugeriatria

Suugeriatrian erityispätevyys on tarkoitettu vanhusten suun terveydenhuollosta kiinnostuneille hammaslääketieteen lisensiaattitutkinnon suorittaneille Hammaslääkäriliiton jäsenille. Nettisivuilla kerrotaan yleisen esittelyn jälkeen koulutuksen rakenteesta ja sisällöstä sekä annetaan käytännön neuvoja. Tutustuthan huolellisesti myös vaadittuun portfolioon ja sen täyttöohjeisiin.

Suugeriatrian erityispätevyyden suorittanut:

  • Tuntee yleiset ikääntymiseen liittyvät ilmiöt.
  • Hallitsee ikääntyneiden suun terveyden edistämismenetelmät sekä suun sairauksien hoidon huomioiden ikääntymiseen liittyvät erityispiirteet.
  • Pystyy ikääntyneiden suun hoidon asiantuntijana kehittämään ja edistämään moniammatillista yhteistyötä vanhusten huollossa sekä toimimaan kouluttajana suugeriatrian alueella.
  • Tunnistaa yhteiskunnallisten tekijöiden merkityksen sosiaalisessa vanhenemisessa ja osaa ottaa sen huomioon suun terveydenhuollossa.

Tausta

Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä kasvaa nopeasti Suomessa. Kun vuonna 1970 yksi kymmenestä oli yli 65-vuotias, niin nykyään heitä on jo joka viides. Yli 65-vuotiaiden osuuden väestöstä arvioidaan nousevan 26 prosenttiin vuoteen 2030 ja 29 prosenttiin vuoteen 2060 mennessä. Yli 80-vuotiaat ovat suhteellisesti nopeimmin kasvava ikäryhmä.

Samanaikaisesti on ennakoitavissa muutoksia ikääntyneiden tarvitsemassa suun hoidossa ja hoidon järjestelyissä, kun pyritään säilyttämään omat luonnolliset hampaat. Ehkäisevän hoidon merkitys kasvaa, ja parodontologisen ja kariologisen hoidon tarve lisääntyy sekä proteesihoidon sisältö muuttuu.

Muuttuva hoitoprofiili tuo suun terveydenhuollolle uusia haasteita, joihin vastaaminen edellyttää erityisosaamista. Moniammatillinen yhteistyö tulee entistä tärkeämmäksi, erityisesti silloin, kun ikääntyneen toimintakyky on heikentynyt eikä suun omatoiminen päivittäishoito enää onnistu.

Myös hammaslääkärin antama hoito tulee vaativammaksi, kun ikääntyneen psyykkinen tai fyysinen terveydentila merkittävästi heikkenee. Suun sairauksien ilmaantuvuus ja eteneminen voivat ikääntyneillä olla varsin poikkeuksellisia ja vaikeasti ennakoitavia. Terveyttä edistävä ja sairauksia ehkäisevä hoito ikääntyneillä vaatii paljon yhteistyötä terveydenhuollon ja vanhustenhuollon ammattihenkilöiden välillä.

Suugeriatrian erityispätevyys pyrkii vastaamaan erityisosaamisen tarpeeseen antamalla hammaslääkärille hyvät valmiudet iäkkäiden potilaiden hoitoon ja ikääntyneiden suun terveydenhuollon kehittämiseen tavoitteena vähentää ikääntyneiden suun sairauksia ja parantaa suun toimintakykyä.

Suugeriatrian erityispätevyystoimikunnan kokoonpano:

  • HLT, EHL Päivi Siukosaari, puheenjohtaja
  • HLL Heli Jurvakainen
  • HLT Kaija Komulainen, sihteeri
  • HLT, EHL Taina Raunio
  • HLL Eveliina Tuuliainen
  • HLL Tuire Kaitila-Tarvainen

Toimikunnan seuraava kokous pidetään 27.3.2023.

Lisätietoja

Erityispätevyystoimikunnan puheenjohtaja Päivi Siukosaari paivi.siukosaari@welho.com. Portfolioon liittyvät kysymykset kysymykset: heli.jurvakainen@jkl.fi.

Hammaslääkäriliiton toimistossa suugeriatrian erityispätevyyden asioita hoitaa asiantuntijahammaslääkäri Anna Chainier anna.chainier@hammaslaakariliitto.fi.

 

Custom addthis block