Oikeushammaslääketiede

Erityispätevyyden tavoitteena on perehtyminen oikeuslääketieteeseen ja oikeushammaslääketieteen eri osa-alueisiin sekä kyky toimia itsenäisesti oikeushammaslääketieteen asiantuntijatehtävissä. Oikeushammaslääketieteen erityispätevyyden suorittaminen tuli mahdolliseksi vuonna 1999. Sen on suorittanut 20 hammaslääkäriä.

Oikeushammaslääketieteen erityispätevyyden osa-alueet:

  1. Kurssimuotoinen koulutus
  2. Tutkielma
  3. Oikeuslääketieteelliset ruumiinavaukset
  4. Tyyppivainajatunnistukset
  5. Oikeuslääketieteellinen iän arviointi
  6. Valtakunnallinen kirjallinen kuulustelu

Oikeushammaslääketieteen erityispätevyyden myöntää Hammaslääkäriliiton hallitus Oikeushammaslääketieteen erityispätevyystoimikunnan esityksestä. 

Edellytyksenä pätevyyden myöntämiselle on edellä mainittujen osioiden suorittaminen ja liiton jäsenyys.

Erityispätevyystoimikunnan nimeää Hammaslääkäriliitto yhteistyössä Suomen oikeushammaslääketieteen yhdistyksen ja Helsingin yliopiston oikeuslääketieteen osaston kanssa.

Toimikunnan puheenjohtajana toimii ylihammaslääkäri Pertti Patinen (Puolustusvoimat) ja sihteerinä erikoistutkija Jaakko Koivumäki Suomen Hammaslääkäriliitosta. Muut toimikunnan jäsenet ovat ylilääkäri Riitta Kauppila (THL), oikeushammaslääkäri Mari Metsäniitty (THL), dosentti Veli-Pekka Nurmi (OTKES), professori Antti Sajantila (HY), oikeushammaslääkäri Olli Varkkola (HY) ja rikosylikomisario Mika Ihaksinen (KRP).

Erityispätevyyden suorittaminen (tiivistelmä)

  1. Pätevöityjä hakee opiskeluoikeuden yliopiston lääketieteelliseltä tiedekunnalta oikeuslääketieteen peruskurssin opintoja varten.
  2. Pätevöityjän tulee hankkia todistukset suorittamistaan kurssimuotoisen koulutuksen kursseista (joista käy ilmi sisältö), seuraamistaan oikeuslääketieteellisistä ruumiinavauksista ja tyyppivainajatunnistuksista. Kirjallisen kuulustelun suorittamisesta Hammaslääkäriliiton toimisto liittää todistuksen hakemukseen automaattisesti.
  3. Pätevöityjä hyväksyttää tutkielmasuunnitelmansa, josta myös työn ohjaaja(t) ilmenee, erityispätevyystoimikunnalla. Tutkielman tehtyään hän saa siitä todistuksen ohjaajaltaan.
  4. Eri osiot suoritettuaan pätevöityjä hakee oikeushammaslääketieteen erityispätevyyttä Hammaslääkäriliiton hallitukselta. Vapaamuotoinen hakemus, jonka liitteeksi laitetaan tutkielma ja todistukset suorituksista, toimitetaan erityispätevyystoimikunnalle. Se arvioi suoritukset ja todettuaan hakijan täyttävän asetetut vaatimukset toimittaa hakemuksen edelleen liiton hallitukselle ja esittää erityispätevyyden myöntämistä hakijalle. Mikäli toimikunta katsoo, ettei hakija täytä asetettuja vaatimuksia, se palauttaa hakemuksen ja ilmoittaa samalla hakijalle, mitä suorituksia tältä puuttuu.

Tiedustelut

HLT, oikeushammaslääkäri Olli Varkkola: olli.varkkola@helsinki.fi.
HY, Oikeuslääketieteen osasto

Erityispätevyysasioita Hammaslääkäriliiton toimistossa hoitaa
erikoistutkija YTT Jaakko Koivumäki: jaakko.koivumaki@hammaslaakariliitto.fi, puh. 0400 971 658

Oikeushammaslääketiede on kansainvälinen ala

Erityispätevyyden suorittaminen vaati pitkäjänteisyyttä ja omatoimisuutta. Myös kliininen kokemus on tärkeää. 

Kurssimuotoisen koulutuksen jotkin osat voivat edellyttää ulkomailla suoritettua jaksoa.

Oikeushammaslääketiede on kansainvälinen ala, joten kansainvälisten kontaktien luominen on hyödyllistä jo opiskeluaikana.

Custom addthis block