Oikeushammaslääketiede

Erityispätevyyden tavoitteena on perehtyminen oikeuslääketieteeseen ja oikeushammaslääketieteen eri osa-alueisiin sekä kyky toimia itsenäisesti oikeushammaslääketieteen asiantuntijatehtävissä. Oikeushammaslääketieteen erityispätevyyden suorittaminen tuli mahdolliseksi vuonna 1999. Sen on suorittanut 21 hammaslääkäriä.

Oikeushammaslääketieteen erityispätevyyden osa-alueet:

  1. Kurssimuotoinen koulutus
  2. Tutkielma
  3. Oikeuslääketieteelliset ruumiinavaukset
  4. Tyyppivainajatunnistukset
  5. Oikeuslääketieteellinen iän arviointi
  6. Valtakunnallinen kirjallinen kuulustelu

Oikeushammaslääketieteen erityispätevyyden myöntää Hammaslääkäriliiton hallitus Oikeushammaslääketieteen erityispätevyystoimikunnan esityksestä. 

Edellytyksenä pätevyyden myöntämiselle on edellä mainittujen osioiden suorittaminen ja liiton jäsenyys.

Erityispätevyystoimikunnan nimeää Hammaslääkäriliitto yhteistyössä Suomen oikeushammaslääketieteen yhdistyksen ja Helsingin yliopiston oikeuslääketieteen osaston kanssa.

Toimikunnan puheenjohtajana toimii oikeushammaslääkäri Mari Metsäniitty (THL)  ja sihteerinä asiantuntijahammaslääkäri Anna Chainier Suomen Hammaslääkäriliitosta. Muut toimikunnan jäsenet ovat oikeushammaslääkäri Jaana Hurnanen (THL), ylilääkäri Riitta Kauppila (THL), professori Veli-Pekka Nurmi (OTKES), professori Antti Sajantila (HY), oikeushammaslääkäri Olli Varkkola (HY) ja rikosylikomisario Mika Ihaksinen (KRP).

Erityispätevyyden suorittaminen (tiivistelmä)

  1. Pätevöityjä ottaa yhteyttä HLT Olli Varkkolaan (olli.varkkola@helsinki.fi) ja suunnittelee erityispätevyysopintojen aloituksen.
  2. Pätevöityjän tulee hankkia todistukset suorittamistaan kurssimuotoisen koulutuksen kursseista (joista käy ilmi sisältö), seuraamistaan oikeuslääketieteellisistä ruumiinavauksista ja tyyppivainajatunnistuksista. Kirjallisen kuulustelun suorittamisesta Hammaslääkäriliiton toimisto liittää todistuksen hakemukseen automaattisesti.
  3. Pätevöityjä hyväksyttää tutkielmasuunnitelmansa, josta myös työn ohjaaja(t) ilmenee, erityispätevyystoimikunnalla. Tutkielman tehtyään hän saa siitä todistuksen ohjaajaltaan.
  4. Eri osiot suoritettuaan pätevöityjä hakee oikeushammaslääketieteen erityispätevyyttä Hammaslääkäriliiton hallitukselta. Vapaamuotoinen hakemus, jonka liitteeksi laitetaan tutkielma ja todistukset suorituksista, toimitetaan erityispätevyystoimikunnalle. Se arvioi suoritukset ja todettuaan hakijan täyttävän asetetut vaatimukset toimittaa hakemuksen edelleen liiton hallitukselle ja esittää erityispätevyyden myöntämistä hakijalle. Mikäli toimikunta katsoo, ettei hakija täytä asetettuja vaatimuksia, se palauttaa hakemuksen ja ilmoittaa samalla hakijalle, mitä suorituksia tältä puuttuu.

Tiedustelut

HLT, oikeushammaslääkäri Olli Varkkola (olli.varkkola@helsinki.fi) HY, Oikeuslääketieteen osasto.

Oikeushammaslääketieteen erityispätevyyteen liittyviä asioita Hammaslääkäriliiton toimistossa hoitaa asiantuntijahammaslääkäri Anna Chainier (anna.chainier@hammaslääkäriliitto.fi)

1
Oikeushammaslääketiede on kansainvälinen ala

Erityispätevyyden suorittaminen vaati pitkäjänteisyyttä ja omatoimisuutta. Myös kliininen kokemus on tärkeää. 

Oikeushammaslääketiede on kansainvälinen ala, joten kansainvälisten kontaktien luominen on hyödyllistä jo opiskeluaikana.

Custom addthis block