Resurssit käyttöön, kannustimet kuntoon

Jokainen suomalainen tarvitsee suun terveydenhuoltoa säännöllisesti läpi elämänsä. Sote-uudistuksen täytyy varmistaa, että kohtuuhintaiset suun terveyden palvelut ovat kaikkien ulottuvilla. Jo nykyiset terveyskeskusmaksut aiheuttavat vähävaraisille vaikeuksia.

Hinta vaikuttaa merkittävästi palveluiden saatavuuteen. Terveyskeskuksessa potilas maksaa nyt kolmasosan ja yksityisellä kolme neljäsosaa hammashoidon kustannuksista. Suomessa kotitalouksien osuus terveydenhuollon menoista on kansainvälisesti korkea, mikä johtuu lääkkeiden ja hammashoidon korkeista omavastuista.

Palvelujen tarjonnassa on suuria alueellisia eroja. Vastaavasti hoidon tarve vaihtelee yksilöllisesti. Tämä on otettava huomioon tuottajille maksettavien kannustimien määrittelyssä. Pelkkä kiinteä korvaus ohjaa palveluita terveimmille, eikä kannusta hoitamaan eniten hoitoa tarvitsevia potilaita.

Tuottajille on maksettava korvausta myös toimenpiteistä. Kun kannustimet ovat kunnossa, valinnanvapaus helpottaa hoitoon pääsyä ja tarjoaa avun kaikkein heikoimmassakin asemassa oleville ihmisille. Myös pienet hammaslääkäriasemat tarvitaan palveluiden tuottamiseen. Muuten resurssit eivät riitä.

Potilaan on saatava valita hoitopaikkansa ja hammaslääkärinsä. Hoidon on voitava jatkua samalla hammaslääkärillä. Potilas ja hammaslääkäri eivät saa kadota palvelurakenteen laatikoihin, vaan hoitoketjujen on pysyttävä yhtenäisinä ja selkeinä. Vastuu kokonaishoidosta ei saa hämärtyä.

Kotitalouksien suuri rahoitusosuus johtuu lähinnä lääkkeiden ja suun terveydenhuollon korkeista omavastuista, jotka muodostavat noin puolet kotitalouksien maksuista ja omavastuista.

THL-raportti 22/2014 kotitalouksien kansainvälisesti korkeasta maksuosuudesta

Custom addthis block