Hallitusohjelmatavoitteet 2019

Kaikilla on oikeus terveeseen suuhun. Hammaslääkäriliitto on laatinut seuraavan hallituksen ohjelmaan ehdotukset, joilla voitaisiin mahdollisimman nopeasti parantaa väestön hoitoon pääsyä suun terveydenhuollon palveluihin. Suu- ja hammassairauksien ehkäisyyn, hoitamiseen ja hoitojärjestelyihin tulee panostaa aiempaa selvästi enemmän. Suun terveydenhuollon toimivista järjestämismalleista ja riittävästä resursoinnista on pidettävä huolta, kun sote-järjestelmää uudistetaan.

Hammaslääkäriliiton ehdotukset seuraavan hallituksen ohjelmaan

 1. Tiukennetaan suun terveydenhuollon hoitotakuu 6 kuukaudesta 3 kuukauteen, jotta ihmiset pääsevät hoitopolun alkuun. Estetään hoitojen tarpeeton pitkittyminen säätämällä myös siitä, että hoitojen tulee valmistua kohtuuajassa.
   

  Suun terveydenhuoltoon tarvitaan lisää resursseja, koska nämä muutokset lisäävät painetta julkisen terveydenhuollon palveluille. Palvelujen takaamiseksi:
  a) Korotetaan Kela-korvauksia väliaikaisesti esim. 4 vuoden ajaksi. Tämä on mahdollista tehdä joko korottamalla kaikkia korvauksia esim. vuoden 2014 tasolle tai kohdentamalla korvaukset tutkimuksiin ja ehkäisevään hoitoon.
  b) Tiukennetaan palvelusetelilakia siten, että terveyskeskuksen on annettava potilaalle palveluseteli silloin, kun se ei itse pysty tuottamaan STM:n yhtenäisten hoidon perusteiden mukaisia hoitopalveluja hoitotakuun edellyttämin periaattein.
  c) Uudistetaan palvelusetelijärjestelmä siten, että sen käyttöönoton kynnys sekä potilaan, järjestäjän että tuottajan kannalta olisi mahdollisimman matala. 
   

 2. Käynnistetään ohjelma väestön suunterveyden kohentamiseksi yhteistyössä viranomaisten ja alan järjestöjen kanssa. Osana ohjelmaa huolehditaan siitä, että muiden hoivan varassa elävät ihmiset saavat tarvitsemansa avun päivittäisen suuhygienian hoitamisessa. Suomalaisella aikuisväestöllä on runsaasti hoitamattomia ja myös piileviä hammas- ja suusairauksia. Useat niistä ylläpitävät elimistössä matala-asteista tulehdustilaa, jolla on monialaisia ja merkittäviä yhteyksiä ja vaikutuksia muihin yleisiin sairauksiin.

Custom addthis block