Patientförsäkring för 2022

Varje tandläkare som arbetar som privat tandläkare måste ha en lagstadgad patientförsäkring. Försäkringen kan tecknas som en förmånligare gruppförmånsförsäkring via Tandläkarförbundet eller direkt hos försäkringsbolaget. Om du vill teckna patientförsäkringen via förbundet eller om du inte behöver en patientförsäkring för 2022 ska du genast kontakta förbundets kontor.

Patientförsäkringen för Tandläkarförbundets medlemmar har ändrats i år. I avtalet mellan Tandläkarförbundet och Pohjola Försäkring preciserades bland annat ansvarsfrågorna. Försäkringsbolaget tar ansvaret för att driva in obetalda försäkringsavgifter och för att säga upp en enskild försäkring. Tandläkarförbundet registrerar inte heller längre enskilda olyckor.

Försäkringen har planerats som en administrativt enkel gruppförmånsförsäkring där Tandläkarförbundet samlar in försäkringsavgifterna. Priset på förbundets gruppförsäkring är 758 euro för året 2022. Priset är detsamma för hel- och deltidsarbetande tandläkare och för personer som utför mottagningsarbete av olika slag. Försäkringen omfattar också tandskötare, munhygienister och studerande som arbetar med tandläkaren.

Gruppförmånsförsäkringens försäkringsperiod är alltid kalenderåret 1.1–31.12.2022. Fakturan betalas på en gång.

Vecka 50 skickar Tandläkarförbundet en betalningsblankett för patientförsäkringen till de medlemmar som har betalat förbundets patientförsäkringsavgift för 2021 eller själva har meddelat att de vill ansluta sig till försäkringen. Betalningsblanketten skickas inte till medlemmar som har obetalda medlemsavgifter. För att få patientförsäkringen som medlemsförmån 2022 krävs att alla medlemsavgifter till förbundet som förfallit till betalning har betalats.

Patientförsäkringen träder i kraft 1.1.2022 om den inte har sagts upp senast vid utgången av 2021. Försäkringen sägs upp genom att meddela detta skriftligt till Satu Kiviharju på förbundets kontor, @email

Försäkringsavgiften jämte dröjsmålsränta är utmätningsbar och Pohjola Försäkring ansvarar för indrivning av försäkringsavgifter och uppsägning av försäkringen.

Om du vill teckna patientförsäkringen via förbundet ska du också genast kontakta förbundets kontor, Satu Kiviharju @email

Vissa begränsningar:

  • Läkare-tandläkare måste teckna en försäkring för privat tandläkarverksamhet. Läkarförbundets gruppförsäkring täcker inte tandvård, till exempel tandextraktion som ett kirurgiskt ingrepp eller tandimplantatoperationer.
  • En tandläkarcentral måste ha en egen försäkring för patientskador som orsakas av anordningar om tandläkare som inte hör till Tandläkarförbundets försäkring arbetar vid tandläkarcentralen.

Samtycke till utlämnande av personuppgifter

EU:s dataskyddsförordning kräver samtycke av medlemmarna till utlämnande av personuppgifter till samarbetspartnerna för att genomföra medlemsförmånerna. Tandläkarförbundet behöver medlemmens samtycke till utlämnande av personuppgifter till OP Försäkring. Samtycket kan ges genom att logga in på ”Mina uppgifter” på medlemssidorna på förbundets webbplats www.hammaslaakariliitto.fi. Du loggar in på medlemssidorna med den e-postadress du meddelat till förbundet.