Käyttöehdot

Suomen Hammaslääkäriliitto ry:n verkkosivuston käyttöehdot

Avaamalla tämän verkkosivuston sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Jos et hyväksy näitä käyttöehtoja ("Käyttöehdot"), älä käytä tätä verkkosivustoa. Näitä käyttöehtoja sovelletaan Suomen Hammaslääkäriliitto ry:n verkkosivuihin. Suomen Hammaslääkäriliitto ry:n sivuilla voi olla myös erityisiä palvelukohtaisia ehtoja, jolloin näitä yleisiä käyttöehtoja sovelletaan toissijaisesti.

Evästeet

Käytämme evästeitä ainoastaan käyttöanalytiikkaan, ei markkinointitarkoituksiin.

Sivuston käyttö

Suomen Hammaslääkäriliitto ry. antaa oikeuden tarkastella ja ladata tällä verkkosivustolla olevaa aineistoa vain henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön, edellyttäen, että käyttäjä säilyttää kaikki alkuperäisen aineiston sisältämät tekijänoikeustiedot ja muut omistusoikeustiedot kaikissa aineistosta ottamissaan kopioissa. Tämän sivuston aineistoa ei saa muokata millään tavoin tai jäljentää tai julkisesti näyttää, esittää tai jakaa tai muuten käyttää julkiseen tai kaupalliseen tarkoitukseen ilman Suomen Hammaslääkäriliitto ry:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Tämän sivuston aineiston käyttäminen mihin tahansa tarkoitukseen muilla verkkosivustoilla tai verkkoon kytketyssä tietokoneympäristössä on kielletty.

Tämän sivuston sisältämän aineiston oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Suomen Hammaslääkäriliitto ry:llä, jollei erikseen muuta mainita. Suomen Hammaslääkäriliitto ry:n  logoa ei saa käyttää sivustossa ilman Suomen Hammaslääkäriliitto ry:n suostumusta.

Jos käyttäjä rikkoo näitä käyttöehtoja, käyttäjän oikeus käyttää tätä sivustoa päättyy. Jos Suomen Hammaslääkäriliitto ry. nimenomaisesti kehottaa asiakasta lataamaan tai tulostamaan tietoja tämän sivuston alasivuilla, niiden käyttö ja julkinen esittäminen on sallittua.

Lehdistötiedotteiden, sopimusehtojen, hinnastojen ja muiden julkiseksi tarkoitettujen asiakirjojen käyttö julkiseen tiedonvälitykseen on sallittu sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.

Vastuut

Suomen Hammaslääkäriliitto ry:n verkkosivustot ja niiden sisältö on Suomen Hammaslääkäriliitto ry:n sivujen käyttäjille tarjoama palvelu. Suomen Hammaslääkäriliitto ry. on pyrkinyt varmistamaan sivustonsa tietosisällön oikeellisuuden. Kaikki tämän sivuston sisältämä aineisto toimitetaan kuitenkin sellaisenaan sitoumuksetta. Suomen Hammaslääkäriliitto ry:n tuotteita ja palveluja koskevat velvollisuudet määräytyvät niiden sopimusten mukaan, joiden perusteella tuotteet tai palvelut toimitetaan. Suomen Hammaslääkäriliitto ry. pidättää oikeuden tehdä milloin tahansa muutoksia tämän sivuston aineistoon. Tällä sivustolla julkaistut tiedot voivat viitata tuotteisiin tai palveluihin, joita ei ole saatavilla kaikissa maissa. Edellä esitetystä riippumatta, kaikki paikallisesti sovellettavan lain edellyttämät vastuut ovat voimassa, ja edellä esitetyt vastuunrajoitukset, siltä osin kuin ne mahdollisesti loukkaavat paikallisia lakeja, eivät tule sovellettaviksi.

Suomen Hammaslääkäriliitto ry. ei vastaa sivuston käyttämisestä, toimimisesta tai toimimattomuudesta aiheutuvasta vahingosta tai niiden käyttäjälle aiheuttamista tietoturvariskeistä.

Linkit muille verkkosivustoille

Suomen Hammaslääkäriliitto ry:n sivustolla voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Tämän sivuston linkit kolmansien osapuolten verkkosivuille on tarkoitettu vain käyttäjän avuksi. Siirtyessäsi tällaisille sivuille sovelletaan kyseisen sivuston omia käyttöehtoja. Suomen Hammaslääkäriliitto ry. ei ole tarkistanut kaikkia näitä kolmansien osapuolten sivustoja eikä valvo kyseisiä sivustoja tai niiden sisältöä tai ole vastuussa niistä. Siirtyessään tämän sivuston linkkien kautta johonkin kolmannen osapuolen sivustoon käyttäjä toimii täysin omalla vastuullaan.

Linkittäminen tähän sivustoon

Sivuston, jossa on linkki Suomen Hammaslääkäriliitto ry.n verkkosivustoon, on täytettävä seuraavat edellytykset:

  • Sivustoon voi lisätä linkkejä Suomen Hammaslääkäriliitto ry.n sivuston sisältöön, mutta Suomen Hammaslääkäriliitto ry:n sivuston sisältöä ei saa kopioida sivustoon.
  • Suomen Hammaslääkäriliitto ry:n sivuston sisältöä ei saa käyttää selain- tai kehyskäyttöympäristön sisältönä.
  • Sivusto ei saa sisältää väitteitä siitä, että Suomen Hammaslääkäriliitto ry. tukisi sivustoa tai siihen liittyviä tuotteita, jollei erikseen ole niin sovittu.
  • Sivusto ei saa sisältää vääriä tietoja sivuston suhteesta Suomen Hammaslääkäriliitto ry:hyn eikä saa sisältää virheellisiä tietoja Suomen Hammaslääkäriliitto ry:n tuotteista tai palveluista .

Käyttäjän suostumukset

Lähettämällä materiaalia jollekin Suomen Hammaslääkäriliitto ry:n palvelimista esimerkiksi sähköpostitse tai Suomen Hammaslääkäriliitto ry:n verkkosivuston välityksellä, käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa sen, että a) lähetetty aineisto ei ole laitonta tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta; b) aineisto ei sisällä viruksia tai muita epäpuhtaita tai tuhoavia ominaisuuksia; c) aineisto on käyttäjän omaa tai käyttäjällä on rajoitukseton oikeus antaa se Suomen Hammaslääkäriliitto ry:lle ja että Suomen Hammaslääkäriliitto ry. voi julkaista aineiston maksutta ja/tai sisällyttää aineiston tai sen sisältämän osan omiin tuotteisiinsa ilman vastuu- tai maksuvelvollisuutta.

Suomen Hammaslääkäriliitto ry. ei vastaanota luottamuksellisia tai omistusoikeudellisesti suojattuja tietoja tämän sivuston välityksellä. Kaikkea käyttäjän tälle sivustolle siirtämää tai välittämää aineistoa, tietoja ja muuta viestintää pidetään ei-luottamuksellisena ja tekijänoikeuksista vapaana aineistona. Suomen Hammaslääkäriliitto ry:lla on oikeus vapaasti kopioida, julkaista, jakaa, sisällyttää ja muutoin käyttää tätä viestintää ja kaikkia siihen sisältyviä tietoja, kuvia, ääniä, tekstejä ja muita tietoja mihin tahansa kaupallisiin tai ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Käyttäjän palvelujen tilaamisen yhteydessä välittämiä henkilötietoja käsitellään Suomen Hammaslääkäriliitto ry:n  yksityisyydensuojaperiaatteiden mukaisesti. Käyttäjä ei saa lähettää tai siirtää tälle sivustolle mitään lainvastaista, uhkaavaa, herjaavaa, halventavaa, epäsiveellistä, pornografista tai muuta lainvastaista aineistoa.

Yleistä

Suomen Hammaslääkäriliitto ry. ylläpitää tätä sivustoa Suomessa sijaitsevasta toimipisteestään. Suomen Hammaslääkäriliitto ry. ei takaa, että tämän sivuston aineisto ja palvelut ovat käyttökelpoisia tai saatavilla Suomen ulkopuolella. Jos käyttäjä käyttää tätä sivustoa Suomen ulkopuolelta, käyttäjä tekee sen omasta aloitteestaan ja on vastuussa soveltuvan paikallisen lainsäädännön noudattamisesta. Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä (kansainvälisen yksityisoikeuden lainvalintaa koskevia käytäntöjä lukuun ottamatta).

Suomen Hammaslääkäriliitto ry. voi muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa päivittämällä tämän sivun. Käyttäjän on syytä aika ajoin tarkistaa voimassa olevat käyttöehdot tältä sivulta, koska käyttöehdot sitovat sivuston käyttäjiä. Tämän sivuston jollakin sivuilla nimenomaisesti mainitut juridiset varaumat tai ehdot voivat saada etusijan suhteessa näihin käyttöehtoihin.