Att bli medlem i Tandläkarförbundet

Du kan bli medlem i Tandläkarförbundet om du har rätt att arbeta som tandläkare i Finland. De som studerar odontologi vid universitetet i Finland kan ansluta sig som studerandemedlemmar.

Du kan bli medlem i Tandläkarförbundet om du har rätt att arbeta som tandläkare i Finland. De som studerar odontologi vid universitetet i Finland kan ansluta sig som studerandemedlemmar. Fyll noga i samtliga punkter i medlemsansökan och skicka den undertecknade ansökan till Tandläkarförbundets kansli på adressen:
Finlands Tandläkarförbund
Malmgatan 30
00100 HELSINGFORS

Du kan ansöka om att bli ordinarie medlem efter examen innan utförd praktik. Om du har avlagt odontologie examen utomlands kan du bli medlem då du beviljats tillfällig eller permanent licens. Medlemskapet inleds då Tandläkarförbundets styrelse har godkänt medlemsansökan.

Efter detta får du en bekräftelse av medlemskapet per post. Styrelsen sammanträder med ungefär en månads mellanrum.