Medlemstjänster och -förmåner

Juridisk rådgivning

Intressebevakning

Förbundets jurister ger dig råd exempelvis vid utarbetande av arbetsavtal och avlöning, villkor för tjänsteförhållande och frågor i anslutning till yrkesutövande.

Försäkringsförmåner

Försäkringsförmåner i medlemsavgiften ingår ansvars- och rättsskyddsförsäkring samt invaliditetsförsäkring utifall av yrkessjukdom.

Medlemmar som är privata företagare har tillgång till betydligt förmånligare patientförsäkring som medlem i förbundet. Enligt patientskadelagen ska alla som utövar hälso- och sjukvårdsverksamhet ha försäkring för det ansvar som avses i lagen. Mer information från Patientförsäkringscentralen.

Dessutom får medlemmarna flera andra försäkringsförmåner hos Pohjola, exempelvis för samtliga försäkringar för hem och familj.

Publikationer

Du har tillgång till mångsidig information producerad av förbundet i form av Finlands Tandläkartidning, nyhetsbrev och meddelande, guider och forskningsrön om tandläkare och arbetsmarknader.

Webbtjänster

Webbtjänsterna erbjuder mångsidig information om förbundets verksamhet, intressebevakning och medlemstjänster. På medlemssidorna avsedda endast för förbundets medlemmar hittar du närmare information om medlemstjänsterna och -förmånerna, samt anvisningar för arbetet som tandläkare.

Semesterlägenhet i Vierumäki

Medlemmarna har tillgång till en fin semesterlägenhet i Vierumäki.

Utbildningar och evenemang

Förbundet arrangerar evenemang och utbildning i anslutning till yrket för sina medlemmar, exempelvis kurser i att verka som privattandläkare.