Vastaava hammaslääkäri

Jos toimit julkisella tai yksityisellä sektorilla esimiestehtävissä tai olet niistä kiinnostunut, vastaavan hammaslääkärin erityispätevyys on tarkoitettu juuri sinulle. Vastaavan hammaslääkärin erityispätevyys perehdyttää sinut suun terveydenhuollon palvelujärjestelmään ja johtamiseen ja antaa valmiuksia myös käytännön esimiestyöhön. Sinun on mahdollista suunnitella opintokokonaisuus omien kiinnostustesi ja tarpeittesi mukaan annettujen raamien puitteissa.

Vastaavan hammaslääkärin erityispätevyys muodostuu kolmesta osiosta - tarkemmat tiedot löytyvät sivulta Vaatimukset:

  1. Vastaavan hammaslääkärin työn vaatimukset -kurssi ja varsinainen kurssimuotoinen koulutus
  2. Tutkielma tai projektityö
  3. Valtakunnallinen kirjallinen kuulustelu

Erityispätevyys voidaan myöntää aikaisintaan kahden vuoden kliinisen työkokemuksen jälkeen. Kirjalliseen kuulusteluun ei voi ilman painavaa perustetta osallistua ennen kuin Vastaavan hammaslääkärin työn vaatimukset -kurssi ja varsinainen kurssimuotoinen koulutus on suoritettu.

Erityispätevyyttä haettaessa tulee käytännön harjaantuminen (tai tutkielma) ja kurssimuotoinen koulutus olla suoritettuna viimeksi kuluneiden kahdeksan vuoden aikana, eikä erityispätevyyskuulustelun suorittamisesta saa olla kulunut yli neljää vuotta.

Erityispätevyyden käytännön toteutus

  • Pätevöityjä suorittaa Vastaavan hammaslääkärin työn vaatimukset -kurssin ja kerää vähintään 12 opintopistettä varsinaista kurssimuotoista koulutusta. Opintojen aloittamista ei tarvitse rekisteröidä.
  • Erityispätevyyden suorittaja voi hakea Hammaslääkäriliiton erityispätevyystoimikunnalta ennakkohyväksyntää suunnittelemilleen/käymilleen kursseille kirjallisella vapaamuotoisella toimikunnalle osoitetulla hakemuksella. Kun kaikki vaadittava kurssimuotoinen koulutus on suoritettu, lähettää pätevöityjä niistä yhteenvedon (kopiot kurssitodistuksista liitteinä) erityispätevyystoimikunnalle, joka antaa esitettyjen asiakirjojen pohjalta lausunnon kurssimuotoisen koulutuksen suorittamisesta.
  • Erityispätevyyden suorittaja esittää erityispätevyystoimikunnalle tutkielmaa tai projektityötä koskevan suunnitelman, johon on liitetty ohjaajan lausunto (ks. ohjeita tutkielmien laatijoille ja ohjaajille) tai osoittaa  erityispätevyystoimikunnalle työkokemuksen ja/tai enintään kahdeksan vuotta vanhojen opinnäytteiden avulla saavutetun kokemuksen, joka korvaa tutkielman tai projektityön. Hyväksytyt tutkielma-aiheet sekä tieto työn tekijästä voidaan julkaista Hammaslääkäriliiton Internet-kotisivuilla.
  • Kun tutkielma tai projektiraportti on valmis, kirjoittaa työn ohjaaja siitä lausunnon. Tutkielma tai raportti ja ohjaajan lausunto toimitetaan erityispätevyystoimikunnalle.
  • Erityispätevyyden suorittaja osallistuu kirjalliseen kuulusteluun.
  • Liiton hallitus myöntää vapaamuotoisesta hakemuksesta vastaavan hammaslääkärin erityispätevyyden, kun kaikki osiot on suoritettu.  

Vastaavan hammaslääkärin erityispätevyys on pyritty rakentamaan siten, että se sisältäisi osioita, joita laitokset voisivat harkintansa perusteella hyväksyä osaksi terveydenhuollon erikoishammaslääkäritutkintoa.

Lisätietoja

Kurssimuotoista koulutusta koskeviin kysymyksiin vastaa varatoiminnanjohtaja Anja Eerola.

Hammaslääkäriliiton toimistossa vastaavan hammaslääkärin erityispätevyyden asioita hoitaa asiantuntijahammaslääkäri Nora Savanheimo.

 

Erityispätevyystoimikunta

Vastaavan hammaslääkärin erityispätevyydestä vastaa Hammaslääkäriliiton erityispätevyystoimikunta. Toimikuntaan kuuluvat ylihammaslääkäri Päivi Vatanen (puheenjohtaja), varatoiminnanjohtaja Anja Eerola, vastaava hammaslääkäri Päivi Harju ja johtava ylihammaslääkäri Merja Auero. Toimikunnan sihteeri on asiantuntijahammaslääkäri Nora Savanheimo.

Toimikunta kokoontuu n. 3 kertaa vuodessa. Seuraava kokous pidetään 5.3.2018. Materiaali pyydetään toimittamaan viimeistään 2 viikkoa ennen kokousta toimikunnan sihteerille. Tarvittaessa tutkielma/projektisuunnitelmille voidaan järjestää käsittely nopeammin.

Erityispätevyyden historia

Vastaavan hammaslääkärin erityispätevyys perustettiin vuonna 1997 ja se on ollut Hammaslääkäriliiton ensimmäinen ja suosituin erityispätevyys. Yhteensä työikäisiä erityispätevyyden suorittaneita hammaslääkäreitä on tällä hetkellä 82. Lähtökohtana perustamiselle on ollut ajatus johtamisen vahvistamisesta alallamme.

Custom addthis block