Suomen Hammaslääkäriliitto

Suomen Hammaslääkäriliitto on hammaslääkärien ja alan opiskelijoiden akavalainen edunvalvonta- ja asiantuntijajärjestö. Jäsenistä noin puolet työskentelee julkisella sektorilla, pääosin terveyskeskuksissa ja sairaaloissa, puolet yksityisvastaanotoilla. Liitto perustettiin 1924.

Hammaslääkäriliitto vahvistaa ammattikunnan yhteenkuuluvuutta ja valvoo jäsentensä ammatillisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia etuja. Olemme mukana kehittämässä suun terveydenhuoltoa sekä hammas- ja suusairauksien hoitoa osana muuta terveydenhuoltoa.

Liitto vaalii hammaslääkärien eettisiä arvoja ja edistää keskustelua alan eettisistä kysymyksistä.

Väestön suunterveyden edistäminen on tärkeä osa Hammaslääkäriliiton toimintaa. Hyvä suunterveys on olennainen osa hyvinvointia, elämänlaatua ja yleisterveyttä.

Custom addthis block