Medlemsavgifter

Medlemsavgiften för ordinarie medlemmar är 530 euro år 2020. För studerande och personer över 70 år är medlemskapet gratis. I vissa situationer är det möjligt att befrias från avgiften eller betala lägre avgift.

Medlemsavgifter

Medlemsavgiften för ordinarie medlemmar är 530 euro år 2020. För studerande och personer över 70 år är medlemskapet gratis. I vissa situationer är det möjligt att befrias från avgiften eller betala lägre avgift. Om du exempelvis är föräldraledig, pensionerad eller bosatt utomlands, kan du ansöka om lägre medlemsavgift.

Närmare information om grunder för befrielse från avgift eller lägre avgift och anvisningar för ansökning tillhandahålls av förbundets kansli.

Medlemsavgiften kan betalas i en eller två rater. Fakturorna för medlemsavgiften skickas två gånger per år, med förfallodagar i januari och juni.

Arbetslöshetskassans medlemsavgift ingår inte i medlemsavgiften för Tandläkarförbundet

Det lönar sig som tandläkare med tjänste- eller arbetsförhållande att höra till Läkarnas arbetslöshetskassa. Kassan betalar inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning och alterneringsersättning till sina medlemmar. Arbetslöshetskassans medlemsavgift är 23 euro år 2020. Mer information: www.laakarientkassa.fi

 

Custom addthis block