Lås oss verka för bättre munhälsa

God munhälsa ger god hälsa är Tandläkarförbundets publikation med temat utvecklingen av tjänsterna inom munhälsovården. Den regeringen kommer att fatta beslut som påverkar arrangerandet av och tillgängligheten för munhälsovårdstjänster. Vi står inför en reform av strukturerna inom social- och hälsovården samt förnyande av finansieringen. Dessa lösningar gäller även munhälsovården.

Tandläkarförbundets publikation erbjuder beslutsfattare mångsidig information om betydelsen av munhälsovårdstjänster och motiveringar till för varför vi bör hålla fast vid regelbunden munhälsovård och munhälsovårdstjänster.

Bekanta dig med publikationen genom att ladda ner den svenska versionen av broschyren (PDF).

Läs mer på Tandläkarförbundets finskspråkiga sidor.  

Custom addthis block