Finlands Tandläkarförbunds mål inför riksdagsvalet

Det är klokt att satsa på munhälsan – Alla har rätt till en frisk mun. God munhälsa är en viktig del av hälsan. Varannan finländare har emellertid en kronisk inflammation av något slag i sin mun. Munsjukdomar försämrar livskvaliteten och arbetsförmågan. Det finns också ett samband mellan dem och ett stort antal sjukdomar. Munsjukdomarna kan till exempel öka risken för hjärt- och hjärninfarkt, försvaga vårdbalansen vid diabetes, ha ett samband med uppkomsten av Alzheimers sjukdom och vara en av orsakerna till missfall. Om de inte behandlas blir det dyrt för oss alla, såväl för individen, arbetsgivarna som för hela samhället. Det bör satsas klart mer än tidigare på att förebygga och behandla mun- och tandsjukdomar samt på vårdarrangemangen.

Custom addthis block