Det lönar sig att vara medlem

Tandläkarförbundet sköter den yrkesmässiga och samhälleliga intressebevakningen för sina medlemmar. Det lönar sig att vara medlem i förbundet, eftersom du som medlem erbjuds experthjälp i arbetslivsfrågor under hela karriären och i alla skeden av livet.

Förbundet bidrar med råd exempelvis vid utarbetande av arbetsavtal, löneförhandlingar eller företagande. Som medlem erbjuds du mångsidiga tjänster och förmåner.
Ju större andel av tandläkarna som är medlemmar i förbundet, desto bättre kan förbundets representanter påverka frågor som gäller yrkeskåren och munhälsovården inom arbetsgrupper och vid förhandlingsbord.

Vid förbundets kansli har du tillgång till jurister och övriga experter inom intressebevakning. För din medlemsavgift får du ett flertal tjänster och förmåner, som du har nytta av både i arbetet och på fritiden.

 

 

Custom addthis block