Työmarkkinatutkimukset

Hammaslääkäriliiton vuosittainen työmarkkinatutkimus (TMT) tuottaa tietoa hammaslääkärien työajoista, palkoista, terveyskeskusten hoitojärjestelyjen toimivuudesta, yksityisen sektorin potilasmääristä ja täydennyskoulutuksesta. Tutkimus selvittää myös ammatinharjoittajien työolosuhteita ja tuloja.

TMT 2017: Työmarkkinoiden laskusuhdanne on taittunut

Palkkatuloa saavien hammaslääkärien ansiot kääntyivät hienoiseen nousuun vuosien paikallaan polkemisen jälkeen. Kaikkien palkkatuloja saavien hammaslääkärien kuukausiansion mediaani nousi 6 000 eurosta 6 100 euroon, selviää Hammaslääkäriliiton vuoden 2017 Työmarkkinatutkimuksesta (TMT 2017).

Helmikuun 2017 alusta voimaan tulleen ns. kilpailukykysopimuksen vaikutukset näkyvät terveyskeskuksissa työskentelevien hammaslääkärien viikkotyöajan pidentymisenä yhdellä tunnilla ja 15 minuutilla, yhteensä 38,25 viikkotyötuntiin. Työajan pidennys on kohdistettu pääosin hallinnolliseen työaikaan, vaikka myös kliininen työaika eli potilastyö on lisääntynyt.

Yksityishammaslääkärien kokema potilaspula on yhä verraten yleistä, mutta tilanne ei enää heikentynyt edellisvuodesta. Yksityishammaslääkäreistä 28 % pitää potilasmääräänsä liian pienenä.

Työmarkkinatutkimukseen vastasi 1 374 hammaslääkäriä (vastausprosentti 34).

Katso kooste vuoden 2017 Työmarkkinatutkimuksen tuloksista.

Lisätietoa: erikoistutkija Jaakko Koivumäki, jaakko.koivumaki@hammaslaakariliitto.fi 

TMT tehdään joka vuosi

Hammaslääkäriliiton työmarkkinatutkimus (TMT) tehdään joka vuosi maalis-huhtikuussa. Tutkimus kartuttaa aikasarja-aineistoa hammaslääkärien työmarkkinoiden kehityksestä.

Kyselylomake lähetetään kaikille työelämässä oleville liiton jäsenille sähköpostitse. Tulokset julkaistaan liiton sivuilla ja Hammaslääkärilehdessä.

Tulokset tarjoavat vertailutietoa hammaslääkärin työoloista eri sektoreilla ja erilaisilla työpaikoilla.

Tutkimus palvelee liiton edunvalvontaa ja yksittäisen jäsenen tiedontarpeita muuttuvassa työelämässä.

Tutkimus tehdään läpinäkyvästi ja tieteellisen tutkimuksen periaatteita noudattaen. Tulokset on tarkoitettu myös medialle, terveydenhuollon tutkijoille ja liiton muille sidosryhmille.

Custom addthis block