Hammaslääkärien ja erikoishammaslääkärien lukumääräennusteet

Hammaslääkäriliiton jäsenrekisteritietoihin perustuvat hammaslääkäri- ja erikoishammaslääkärilukumääräennusteet näyttävät määrissä tapahtuvat muutokset vuoteen 2040 saakka.

Hammaslääkärien lukumääräennuste

Hammaslääkäriliitto on päivittänyt hammaslääkärien lukumääräennustetta 1980-luvun lopulta asti. Ennuste luo "mekaanisen" projektion tulevaisuuteen nykyhetken parametreilla (esim. sisäänottomäärät ja ulkomailta tulevien määrät). Ennusteen mekaniikka on osoittautunut luotettavaksi. 

Lukumääräennusteen perustana on tällä hetkellä seuraavat oletukset:

  • Suomen yliopistojen hammaslääkärikoulutuksen nykyinen sisäänottomäärä yhteensä (185)
  • Nykytilanteeseen perustuva arvio siitä, kuinka moni aloittaneista suorittaa tutkinnon (88 %)
  • Hammaslääkäriliiton jäsenrekisteriin perustuva arvio eläkepoistumasta (65 vuotta täyttävät)
  • Ennuste pitää sisällään myös arvion Hammaslääkäriliittoon kuulumattomattomista (n. 5 % hammaslääkäreistä)
  • Lisäksi lukumääräennusteessa oletetaan, että ulkomailla tutkinnon suorittaneiden tuoma pysyväisluonteisesta lisäys Suomen hammaslääkärityövoimaan on 20 hammaslääkäriä vuosittain 

Henkilö siirretään ennusteessa automaattisesti pois työvoimasta 65-vuotiaana. Todellisuudessa joitakin pääasiassa yksityishammaslääkäreitä työskentelee vielä useitakin vuosia tämän jälkeen. Toisaalta moni jää eläkkeelle jo aiemmin. 

 

Erikoishammaslääkärien lukumääräennuste

Erikoishammaslääkärien lukumääräennuste (pdf) perustuu erikoisalakohtaisesti / painotusaloittain laskettuun keskimääräiseen valmistumismäärään vuosilta 2010–2014. Mallin ikäjakaumatiedot on saatu Hammaslääkäriliiton jäsenrekisteristä. Ennustemallissa 65 vuotta on oletettu eläköitymisikä eli henkilö poistuu tuolloin mallin mukaan työvoimasta. Lääkäriliitto käyttää samaa ikäjaottelua omissa erikoislääkäriennusteissaan. Lukumäärissä ovat mukana vain liiton jäsenet (erikoishammaslääkärien järjestäytymisaste on noin 95 %).

 

 

Ulkomailta tuleva työvoima

Muutama vuosi sitten tapahtui selvä lisäys ulkomailla tutkinnon suorittaneiden hammaslääkärien laillistusten määrässä, joka moninkertaistui 2000-luvun alusta. Määrä oli vuonna 2013 peräti 127 kun samaan aikaan Suomessa tutkinnon suorittaneita laillistettiin vain 100.

Maittain tarkasteltuna 2000-luvun alussa Suomeen tuli hammaslääkäreitä lähes yksinomaan Virosta, vuosikymmenen lopussa hammaslääkäreitä alkoi tulla myös muista Baltian maista ja Itä-Euroopan maista, ja huippuvuonna 2013 merkittävimmäksi maaksi nousi Espanja. Yksittäisiä hammaslääkäreitä on Suomeen tullut ympäri maailmaa.

Viimeisten kolmen vuoden aikana ulkomailla tutkinnon suorittaneiden hammaslääkärien määrä on kuitenkin vähentynyt ja vuonna 2016 heitä laillistettiin enää 19 kun Suomessa tutkinnon suorittaneita laillistettiin 194. Tilastojen valossa vaikuttaa siltä, että mitä enemmän Suomen yliopistoista valmistuu hammaslääkäreitä, sitä vähemmän työmarkkinoilla on kysyntää ulkomailla tutkinnon suorittaneille hammaslääkäreille.

Custom addthis block