Hammaslääkäriliiton suositukset

Hammaslääkäriliiton suositustoiminnan tavoitteena on väestön suunterveyden edistäminen ja ylläpitäminen ohjaamalla kuluttajien valintoja suositusten avulla.

Suositusten hakeminen, suosituksista perittävät korvaukset ja niiden käyttö

 • Suosituksia haetaan Suomen Hammaslääkäriliitolta, joka kuulee ennen suosituksen myöntämistä nimittämäänsä asiantuntijaelintä.
 • Korvauksista saatavat tulot ohjataan hammaslääketieteelliseen tutkimustoimintaan ja terveyden edistämisen hankkeisiin.

Suositusten myöntämisperusteet

 • Fluorihammastahnoille ja ksylitolituotteille voidaan myöntää suositus asiakirjojen perusteella ilman asiantuntijaelimen harkintaa.
 • Muille ehkäisevän hammashoidon tuotteille ja hammasharjoille suositus voidaan myöntää vain asiantuntijaelimen käsittelyn perusteella.

Fluorihammastahnat

Suosituksen saaminen edellyttää, että suosituksen hakija toimittaa hakemuksensa liitteenä riippumattoman laboratorion tuottaman dokumentin, joka vahvistaa tuotteen täyttävän seuraavat edellytykset:

 • Hammastahna sisältää liukoista fluoria vähintään 0,1 g / 100 g tahnaa.
 • Fluorin määritys on suoritettu sekä fluorin kokonaismäärityksenä että liukenevan fluoridiosuuden määrityksenä ja ilmoitetaan fluoridi-ionipitoisuutena.

Suosituksen teksti

 •     "Suomen Hammaslääkäriliitto suosittaa fluorihammastahnan käyttöä hampaiden hoidossa" tai vaihtoehtoisesti
 •     "Suomen Hammaslääkäriliitto suosittaa fluorihammastahnan käyttöä hampaiden hoidossa kahdesti päivässä" 

Triklosaani hammastahnoissa

Hampaiden reikiintymisen estämisessä oikeilla ruokailutottumuksilla on tärkein merkitys. Sen lisäksi keskeistä on riittävä fluorin saanti. Tärkein fluorin lähde Suomessa ovat fluoripitoiset hammastahnat.

Suomen Hammaslääkäriliitto on myöntänyt 1970-luvulta lähtien suositustaan sellaisille hammastahnoille, jotka sisältävät liukoista fluoria vähintään 0,1 grammaa 100 grammassa tahnaa.

Suositus on, että hampaat harjataan fluoripitoisella hammastahnalla vähintään kahdesti päivässä.

Hammaslääkäriliiton fluoripitoisille hammastahnoille myöntämä suositus ei kuitenkaan ole suositus tahnan muille ominaisuuksille tai ainesosille eikä hammastahnassa tai sen pakkauksessa oleva suositusmerkintä saa antaa tällaista käsitystä.

Osa hammastahnoista sisältää triklosaania, jonka käyttö hammastahnoissa ja eräissä muissa kuluttajatuotteissa on kyseenalaistettu ympäristösyillä. Tahnaan lisätyllä triklosaanilla saattaa olla ientulehdusta estävä vaikutus.

Suomen Hammaslääkäriliiton näkemyksen mukaan triklosaania sisältäviä hammastahnoja ei kuitenkaan tule suositella yleiseen käyttöön. Niitä tulisi käyttää vain hammaslääkärin harkinnan mukaan yksilökohtaisesti ja tämän tulisi näkyä pakkausmerkinnöissä. Lasten ei pidä käyttää triklosaania sisältäviä hammastahnoja.

Ksylitolituotteet

Suosituksen saamisen edellytyksenä on, että suosituksen hakija toimittaa hakemuksensa liitteenä riippumattoman laboratorion tuottaman dokumentin, joka vahvistaa tuotteen täyttävän seuraavat edellytykset

 • Ksylitolipitoisuuden tulee olla suuri (suositus > 30 %). Ksylitolia tulee olla vähintään 50 % kaikkien käytettyjen makeuttajien yhteispainosta.
 • Tuotteessa ei saa käyttää sakkaroosia, glukoosia, tärkkelyssiirappia, fruktoosia eikä muita helposti fermentoituvia hiilihydraatteja. Sen sijaan polyolit, kuten sorbitoli, mannitoli ja maltitoli sekä intensiivimakeuttajat, ovat muina makeuttajina hyväksyttäviä. 
 • Tuote ei suun olosuhteissa suoritetun testin perusteella aiheuta plakin pH-arvon alenemista alle 6:n (plakin pH-mittaus in vivo mikroelektrodilla tai telemetrialla). 
 • Tuotteessa saa olla vain vähäinen määrä happoja. Sitruunahappoa ei saa käyttää tuotteen valmistusaineena (eli sitä ei mainita tuoteselosteessa), mutta sen käyttö aromien, värien sekä värjäävien uutteiden ja tiivisteiden apuaineena on sallittu. Sitruunahapon pitoisuus on pystyttävä todentamaan ja sen pitää olla lopputuotteessa alle 0,05 %.

Suositus annetaan vain tuotekohtaisen tarkastelun ja testauksen sekä tuotteen yksityiskohtaisen sisältökuvauksen perusteella. 

Suosituksen teksti

 •     "Suomen Hammaslääkäriliitto suosittelee ksylitolin käyttöä hampaiden hoidossa" tai vaihtoehtoisesti
 •     "Suomen Hammaslääkäriliitto suosittelee ksylitolia"

Hammasharjasuositukset

Suosituksen saamisen edellytyksenä on, että asiantuntijaelin arvioi tuotteen soveltuvan aiottuun käyttötarkoitukseensa sekä olevan turvallinen käytössä.

Suosituksen teksti

 •    "Suomen Hammaslääkäriliitto suosittelee hampaiden puhdistusta vähintään kahdesti päivässä" tai vaihtoehtoisesti
 •    "Suomen Hammaslääkäriliitto suosittelee hampaiden harjausta vähintään kahdesti päivässä"

Suomen Hammaslääkäriliiton suosituksen saaneet tuotteet 

Tandläkarförbundets rekommendationer

Recommendations of the Finnish Dental Association

Custom addthis block