Yksityissektorin vastaanotot ja koronavirus

Koronavirus voi vaikuttaa vastaanoton työskentelyyn monella tavalla. Vastaanotolle voi tulla oirehtivia potilaita, henkilökunta voi sairastua tai potilasmäärä laskea ihmisten eristäytyessä yhä tiiviimmin kotiin. Tälle sivulle on koottu yksityisvastaanottojen toimintaan liittyviä asioita.
  • Oirehtivia potilaita ei tule hoitaa, ellei hoidon tarve ole kiireellinen.
  • Jos itse epäilee saaneensa tartunnan, ei töihin ole silloin syytä mennä.
  • Viranomaisohjeita päivitetään tilanteen edetessä, ja niitä on syytä seurata.

Tartuntatautilaissa säännökset karanteenista

Tartuntatautilaissa on säännökset karanteenista ja työstä poissaolosta. Näissä tapauksissa työntekijälle maksetaan täyttä palkkaa vastaavan korvauksen ilman ajallista rajausta tai omavastuuaikaa. Jos työntekijään sovelletaan Hammaslääkärien työnantajayhdistyksen ja Tehyn välistä työsopimusta, maksetaan karanteeniajalta täysi palkka. Päiväraha voidaan maksaa työnantajalle siltä osin, kun se maksaa työntekijälle poissaolon ajalta palkkaa.

Alle 16-vuotiaan huoltajalla on oikeus tartuntatautipäivärahaan, jos lapsi on määrätty karanteeniin ja huoltaja ei siksi voi tehdä työtä. Karanteenista tai eristämisestä tarvitaan kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätös. Yrittäjän päiväraha määräytyy työstä poissaolon alkaessa voimassa olevan YEL-vuosityötulon perusteella. YEL-työtuloa nostamalla voi siis vielä vaikuttaa mahdollisen karanteenin ajalta maksettavaan korvaukseen.

Lomauttaminen hoidon kysynnän vähentyessä

Kansalaisten käyttäytyminen koronaviruksen vuoksi voi johtaa hammashoidon kysynnän vähenemiseen epidemian aikana. Tämä voi johtaa tarpeeseen sopeuttaa henkilöstön määrää vallitsevaan tilanteeseen. Epidemiassa on kyse tilapäisestä olosuhteesta. Näin ollen kyseeseen tulee lähinnä työntekijöiden lomauttaminen.

Katso lisätietoa lomauttamisesta täältä

Henkilöstön lomautukset koronatilanteen jatkuessa

Työntekijöiden poissaolot

Koronaviruksen aiheuttama tilanne voi johtaa työntekijöiden poissaoloon työstä eri perusteilla. Perusteella on merkitystä poissaolon pituuden ja työnantajan palkanmaksuvelvollisuuden kannalta.

Katso ohjeistus työnantajana toimiville hammaslääkäreille täältä.
 

Yrittäjille suunnatut tukitoimet

Hallitus on päättänyt tukitoimista koronaviruksen vuoksi. Tukitoimet sisältävät toisaalta helpotuksia työnantajien lomautusoikeuteen, toisaalta työttömyyskorvauksen saamisen nopeuttamista.

Lomautusilmoitusajan lyhentäminen on toteutettu lakimuutoksella. Yrittäjän työttömyysturvaa koskeva muutos on valmisteilla.

Lisätietoa valtioneuvoston sivuilta 

Työlainsäädännön poikkeuksiin jatkoa

Hallitus esittää kustannustukea yrityksille

Yritysten korona-ajan kustannustukea jatketaan 21.12.2020

Koronavirus: Miten voit helpottaa yrityksesi tilannetta ja mitä on hyvä huomioida?

Vinkkejä, miten yritykset ja yhteisöt voivat helpottaa verotuksen ja lainsäädännön tuomin keinoin taloudellista tilannettaan.

Lisätietoja: Hammaslääkäriliiton lakimies Heikki Kuusela, heikki.kuusela@hammaslaakariliitto.fi

Custom addthis block