Työsuhteisen yksityishammaslääkärin toimeentulo koronaepidemian aikana

Koronaepidemia saattaa johtaa merkittävään suun terveydenhuollon palveluiden kysynnän laskuun ja työsuhteisen henkilöstön lomautuksiin. Tällöin ensisijainen toimeentulon lähde on työttömyyskorvaus.

Työntekijän työttömyyskorvaus

Jokaisen lomautetun tulee ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto).

Ilmoittautuminen tehdään Oma asiointi -verkkopalvelun kautta www.te-palvelut.fi (pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla).

Työnhakua ei saa takautuvasti voimaan, joten ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä. Työnhaku tulee pitää voimassa TE-toimiston ohjeiden mukaan. TE-toimisto tutkii päivärahan saamisen työvoimapoliittiset edellytykset ja antaa niistä työttömyyskassaa sitovan lausunnon.

Tämän jälkeen työttömyyskorvauksen saaminen riippuu siitä, onko työntekijä työttömyyskassan jäsen vai ei. Työttömyyskassan jäsenet hakevat ansiosidonnaista työttömyyskorvausta omasta työttömyyskassastaan. Perusedellytys päivärahan saannille on, että hakija on ollut työttömyyskassan jäsen vähintään 26 kalenteriviikkoa ja jäsenenä ollessa täyttänyt työssäoloehdon. Työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on työttömyyttä lähinnä edeltävän 28 kuukauden tarkastelujakson aikana ollut 26 viikkoa sellaisessa työssä, jossa työaika on vähintään 18 h/viikko. Tarkastelujaksoa voidaan pidentää hyväksyttävästä syystä (esim. opiskelu, asevelvollisuus, äitiysloma, alle 3-vuotiaan lapsen hoito ja sairaus).

Jos työntekijä ei ole työttömyyskassan jäsen, työttömyyskorvausta haetaan Kelasta. Hae työttömyysturvaa Kelasta 5 omavastuupäivän jälkeen. Koronatilanteessa suositellaan käytettäväksi ensisijaisesti verkkoasiointia.

15.4.2020 on tullut voimaan lakimuutos, jolla työttömyysetuuden saamisen ehtoja muutettiin. Nykyiset 5 omavastuupäivää poistettiin. Työttömyysetuutta voi saada heti ensimmäisestä työttömyyspäivästä lähtien. Työttömyyspäivärahan enimmäisaika ei kulu lomautusten aikana. Työssäoloehtoa lyhennettiin väliaikaisesti palkansaajilla nykyisestä 26 viikosta 13 viikkoon. Yrittäjän niillä perheenjäsenillä, jotka eivät omista yritystä, työssäoloehto lyheni 52 viikosta 26 viikkoon. Lyhennetty työssäoloehto on voimassa 16.3.2020 alkaen ja se koskee henkilöitä, joilla on vähintään yksi työssäoloehtoon luettava viikko 1.3.2020 lukien.

HUOM! Työttömyyskassan jäsenyys ei kuulu Hammaslääkäriliiton jäsenyyteen, vaan kassan jäseneksi on liityttävä itse.

Lisätietoa liiton sivuilta: Työttömyyskassan jäseneksi

Toimeentulotuki

Toimeentulotukea voi saada, kun tulot ja varat eivät riitä jokapäiväisiin menoihin. Toimeentulotukea hallinnoivat Kela ja sosiaalitoimistot.
https://www.kela.fi/toimeentulotuki

Takaisin Hammaslääkärit ja koronavirus -pääsivulle

Custom addthis block