Työlainsäädännön poikkeuksiin jatkoa

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen työlakeihin tehtävien poikkeusten jatkamisesta 31.12.2020 asti.

Jatkoaika koskee seuraavia poikkeussäännöksiä:

  • työsopimuksen voi purkaa koeaikana myös työsopimuslaissa tarkoitetulla taloudellisella tai tuotannollisella perusteella; säännöstä voidaan soveltaa myös työsopimukseen perustuvan oppisopimuksen purkamiseen
  • määräaikainen työntekijä voidaan lomauttaa vastaavilla perusteilla kuin toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa oleva työntekijä; säännöstä voidaan soveltaa myös määräaikaiseen työsopimukseen perustuvaan oppisopimukseen
  • takaisinottovelvollisuusaika pidennettiin väliaikaisesti neljästä kuukaudesta yhdeksään kuukauteen epidemian aikana irtisanotuksi tulleiden työntekijöiden aseman parantamiseksi
  • lomautusilmoituksen antamisaikaa lyhennettiin 14 päivästä viiteen päivään ennen lomautuksen alkamista
  • työnantajan harkitessa yhden tai useamman työntekijän lomauttamista katsotaan työnantajan täyttäneen neuvotteluvelvollisuutensa silloin, kun neuvotteluja on käyty vähintään viisi päivää neuvottelujen aloittamisesta

Takaisin sivulle Yksityissektorin vastaanotot ja koronavirus

Custom addthis block