Hyvä hammaslääkäriesimies -kunniamaininta 2020

Onko sinulla innostava, kannustava ja motivoiva esimies? Hyvä hammaslääkäriesimies -kunniamaininnan tavoitteena on nostaa esille hyvän esimiestyön merkitystä ja tärkeyttä. Hyvä hamaslääkäriesimies -haku käynnistyy jälleen syyskuussa 2020.

Etsimme taas hyvää hammaslääkäriesimiestä, joka julkistetaan Suun terveydenhuollon ajankohtaisseminaarissa 27.10.2020.

Ilmianna hyvä hammaslääkäriesimies 7.10.2020 mennessä  Ira Peurakoskelle ira.peurakoski@hammaslaakariliitto.fi

Kysy lisätietoja liiton toimistosta: Henna Virtomaa ja Ira Peurakoski

Ohjeet ehdotuksen tekemiseen

 • Hammaslääkäriliiton myöntämä kunniamaininta on tarkoitettu kaikille johtamis- ja esimiestyötä tekeville hammaslääkäreille.
 • Kunniamainintaa voi ehdottaa eri sektoreilla, erikokoisissa organisaatioissa ja erilaisissa johtaja-esimiesrooleissa työskentelevälle esimiehelle.
 • Ehdotuksia voivat tehdä yksittäiset hammaslääkärit tai laajempi joukko työntekijöitä, joiden esimiehenä kyseinen hammaslääkäri työskentelee.
 • Ehdotukset tehdään vapaamuotoisella hakemuksella.
 • Ehdotuksessa tulee kertoa konkreettisin esimerkein, miten hyvä johtaminen ja esimiestyö näkyvät ehdokkaan toiminnassa ja työpaikan arjessa.

Ehdokkaasta on mainittava

 • ehdokkaan nimi
 • titteli ja työpaikka
 • ehdottajan nimi / ehdottajien nimet
 • yhteystiedot
 • tehtävä ko. organisaatiossa

Hyvän hammaslääkäriesimiehen piirteitä

 • On kannustava, innostava ja motivoiva esimies.
 • On luotettava, avoin ja oikeudenmukainen alaisiaan kohtaan.
 • Pitää huolta henkilöstön työhyvinvoinnista ja jaksamisesta.
 • Tukee toiminnallaan yhteistyön ja luottamuksen ilmapiirin rakentamista ja ylläpitämistä.
 • Panostaa johtamistyössään aktiiviseen viestintään ja vuoropuheluun henkilöstön kanssa.
 • Ymmärtää kliinisen autonomian merkityksen ja antaa tilaa sen toteuttamiselle.
 • Suunnittelee ja kehittää vastuualueensa toimintaa yhdessä ytöntekijöiden kanssa. Johtaa toimintaa ja taloutta tuloksellisesti myös muutostilanteissa.
 • Toimii suun terveydenhuollon aseman vahvistamiseksi omassa organisaatiossaan ja pitää esillä suun terveyden- huollon merkitystä osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa.
 • Osaa tehdä päätöksiä ja tarttuu jämäkästi asioihin.
 • Pitää organisaation perustehtävän ja potilaan hyvän hoidon toiminnan keskiössä.
 • Huomioi palautteen ja kehittää aktiivisesti johtamis- ja esimiestaitojaan.
1
Kunniamaininta 2018 Marja Noposelle

Hammaslääkäriliitto myönsi Hyvä hammaslääkäriesimies –kunniamaininnan Pääkaupunkise udun ja Kirkkonummen suun erikoishoidon yksikön ylihammaslääkäri, HLT, EHL Marja Noposelle.

Noponen vastaa alueen erikoishammaslääkäripalveluja tuottavan sekä erikoistumiskoulutusta järjestävän organisaation johtamisesta toimien 35 hammaslääkärin esimiehenä. Organisaatiossa työskentelee yhteensä noin 80 ammattilaista. Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen suun erikoishoidon yksikkö tuottaa erikoishammaslääkäripalveluja Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen asukkaille.

Noponen on onnistunut hyvin asiantuntijaorganisaation johtamisessa ja sen kehittämisessä yhdessä osaavan henkilöstön kanssa, vaikka potilaiden kasvavan hoidon tarpeen sovittaminen yhteen käytettävissä olevien resurssien kanssa onkin haastavaa. Esimiehenä hän on rakentanut myönteistä, kannustavaa ja kehittävää ilmapiiriä työyhteisössä.

Ehdotuksessa korostettiin, että Marja Noposen johtamis- ja esimiestyö tukee henkilöstön mahdollisuuksia tehdä osaamistaan vastaavaa työtä, mukavassa työyhteisössä ja hyvien kollegoiden tuella, potilaiden parhaaksi.  Hän on kannustava ja innostava esimies, joka pitää huolta henkilöstön hyvinvoinnista.

Hyvä hammaslääkäriesimies -kunniamaininta myönnetään johtamis- ja esimiestyössä ansioituneelle hammaslääkärijohtajalle. Kunniamaininnan tavoitteena on nostaa esille hyvän esimiestyön merkitystä ja hammaslääkäriesimiehen tekemää tärkeää työtä.

Custom addthis block