Hyvä hammaslääkäriesimies -kunniamaininta 2018

Onko sinulla innostava, kannustava ja motivoiva esimies? Hyvä hammaslääkäriesimies -kunniamaininnan tavoitteena on nostaa esille hyvän esimiestyön merkitystä ja tärkeyttä.

Etsimme taas hyvää hammaslääkäriesimiestä, joka julkistetaan Hammaslääkäripäivillä 22.11.2018.

Ilmianna hyvä hammaslääkäriesimies 14.10.2018 mennessä  Ira Peurakoskelle ira.peurakoski@hammaslaakariliitto.fi

Ohjeet ehdotuksen tekemiseen

 • Hammaslääkäriliiton myöntämä kunniamaininta on tarkoitettu kaikille johtamis- ja esimiestyötä tekeville hammaslääkäreille.
 • Kunniamainintaa voi ehdottaa eri sektoreilla, erikokoisissa organisaatioissa ja erilaisissa johtaja-esimiesrooleissa työskentelevälle esimiehelle.
 • Ehdotuksia voivat tehdä yksittäiset hammaslääkärit tai laajempi joukko työntekijöitä, joiden esimiehenä kyseinen hammaslääkäri työskentelee.
 • Ehdotukset tehdään vapaamuotoisella hakemuksella.
 • Ehdotuksessa tulee kertoa konkreettisin esimerkein, miten hyvä johtaminen ja esimiestyö näkyvät ehdokkaan toiminnassa ja työpaikan arjessa.

Ehdokkaasta on mainittava

 • ehdokkaan nimi
 • titteli ja työpaikka
 • ehdottajan nimi / ehdottajien nimet
 • yhteystiedot
 • tehtävä ko. organisaatiossa

Hyvän hammaslääkäriesimiehen piirteitä

 • On kannustava, innostava ja motivoiva esimies.
 • On luotettava, avoin ja oikeudenmukainen alaisiaan kohtaan.
 • Pitää huolta henkilöstön työhyvinvoinnista ja jaksamisesta.
 • Tukee toiminnallaan yhteistyön ja luottamuksen ilmapiirin rakentamista ja ylläpitämistä.
 • Panostaa johtamistyössään aktiiviseen viestintään ja vuoropuheluun henkilöstön kanssa.
 • Ymmärtää kliinisen autonomian merkityksen ja antaa tilaa sen toteuttamiselle.
 • Suunnittelee ja kehittää vastuualueensa toimintaa yhdessä ytöntekijöiden kanssa. Johtaa toimintaa ja taloutta tuloksellisesti myös muutostilanteissa.
 • Toimii suun terveydenhuollon aseman vahvistamiseksi omassa organisaatiossaan ja pitää esillä suun terveyden- huollon merkitystä osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa.
 • Osaa tehdä päätöksiä ja tarttuu jämäkästi asioihin.
 • Pitää organisaation perustehtävän ja potilaan hyvän hoidon toiminnan keskiössä.
 • Huomioi palautteen ja kehittää aktiivisesti johtamis- ja esimiestaitojaan.
Kunniamaininta 2016 Rauni Inkiselle

Hammaslääkäriliitto myönsi Hyvä hammaslääkäriesimies -kunniamaininnan Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin apulaisylihammaslääkäri, HLL Rauni Inkiselle. Huomionosoitus julkistettiin Hammaslääkäripäivien 2016 avajaisissa. Hammaslääkäriliitto haluaa kunniamaininnalla nostaa esille hyvän esimiestyön merkitystä ja hammaslääkäriesimiesten tekemää tärkeää työtä.

Inkinen toimii 11 hammaslääkärin esimiehenä kuuden kunnan alueella sijaitsevissa toimipisteissä. Yhteensä toimipisteissä työskentelee 33 suun terveydenhuollon ammattilaista. Ehdotuksen tekijöinä olivat Inkisen alaiset ja laaja joukko muuta henkilöstöä.

Valintaperusteluissa todettiin, että Inkinen on työskennellyt hammaslääkäriesimiehenä sitoutuneesti alueella, jossa on pitkään kärsitty hammaslääkäri- ja suuhygienistipulasta. Johtaja- ja esimiesroolin menestyksellinen hoitaminen useissa toimipaikoissa pitkien etäisyyksien alueella, on haastavaa, ja Inkinen on onnistunut tässä tehtävässä hyvin. Ehdotuksen tekijät toivat esille, että he arvostavat merkittävästi hänen työtään hammashoidon, henkilöstön ja organisaation hyväksi.

Custom addthis block